Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την πρόσκληση.

Download
YCE.21.PR.024 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙ
Microsoft Word Document 475.5 KB