Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την πρόσκληση.

Download
03. ΠΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Download
03. ΠΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ
Microsoft Word Document 231.0 KB