Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την πρόσκληση.

Download
YCE.21.PR.020.RFQ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ
Microsoft Word Document 84.7 KB