Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την προκύρηξη.

Download
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
20180209-TEYD_v1.0.doc
Microsoft Word Document 178.5 KB
Download
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΕΛΙΚΟ
Adobe Acrobat Document 1.6 MB