Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη διακήρυξη.

Download
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _2021_συντήρηση και επισκευ
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Download
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _2021_συντήρηση και επισκευ
Microsoft Word Document 2.1 MB