ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ "ESTIA 2021"

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου στο πλαίσιο της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ  ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου “ESTIA 2021 : Στεγαστικό πρόγραμμα για  αιτούντες διεθνή προστασία”  με Κωδικό ΟΠΣ: 5087323. Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

 

Διαχειριστής Κοινωνικών Υποθέσεων / Κοινωνικός Βοηθός / Ψυχολόγος / Επόπτης Διαμερισμάτων / Βοηθός Επόπτη Διαμερισμάτων/ Υπάλληλος Προμηθειών / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής

14/03/2022

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022 ΕSTIA.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΕΣΤΙΑ.doc
Microsoft Word Document 98.0 KB

ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Άγιος Αθανάσιος"»

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άγιος Αθανάσιος στους Ασπραγγέλους Ζαγορίου» Με Κωδικό ΟΠΣ: 5131944.   Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

 

14/03/2022

Κοινωνικός Λειτουργός / Ψυχολόγος / Εκπαιδευτικός /Φροντιστής Γενικών Καθηκόντων / Νοσηλευτής / Φύλακας / Μάγειρας / Βοηθός Μάγειρα / Καθαριστής / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής

Download
Προκήρυξη 2022 ΔΟΜΗ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΜΗ (1).doc
Microsoft Word Document 102.5 KB