ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου στο πλαίσιο της Δράσης: 

«Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021 : Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»  με Κωδικό ΟΠΣ: 5087323   από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

 

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Διαχειριστής/ρια Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Κοινωνικός Βοηθός
  • Νομικός
  • Εκπαιδευτικός
  • Διερμηνέας
  • Διαχειριστής Διαμερισμάτων
  • Οδηγός / Βοηθός Προμηθειών
  • Καθαριστής 

 

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την πρόσκληση:

Download
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ESTIA 2021
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc
Microsoft Word Document 96.0 KB
Download
Application - Responsible statement for
Microsoft Word Document 101.5 KB