ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ "ESTIA 2021"

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου στο πλαίσιο της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ  ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου “ESTIA 2021 : Στεγαστικό πρόγραμμα για  αιτούντες διεθνή προστασία”  με Κωδικό ΟΠΣ: 5087323. Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:


ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Άγιος Αθανάσιος"»

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άγιος Αθανάσιος στους Ασπραγγέλους Ζαγορίου» Με Κωδικό ΟΠΣ: 5131944.   Η πρόσκληση αφορά τη παρακάτω ειδικότητα:

Βοηθός Μάγειρα

19/10/2021

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Βοηθός Μάγειρα.
Microsoft Word Document 102.5 KB

Αραβόφωνος Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής

20/10/2021

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒ
Microsoft Word Document 102.5 KB

Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Φαρσί

20/10/2021

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣ
Microsoft Word Document 102.5 KB

Arabic Interpreter

20/10/2020

Download
Arabic Cultural Mediator.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Download
Responsible statement Arabic Cultural Me
Microsoft Word Document 103.5 KB

Farsi Interpreter

20/10/2020

Download
Farsi Cultural Mediator.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Download
Responsible statement Farsi Cultural Med
Microsoft Word Document 103.5 KB