ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ "ΕΣΤΙΑ 2022"

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου στο πλαίσιο της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ  ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου "ΕΣΤΙΑ 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία"  με κωδικό ΟΠΣ: 5183831». Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες: 

23/09/2022

Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022 ΕSTIA..pdf
Adobe Acrobat Document 993.2 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΕΣΤΙΑ..doc
Microsoft Word Document 102.0 KB

ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Άγιος Αθανάσιος"»

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άγιος Αθανάσιος στους Ασπραγγέλους Ζαγορίου» Με Κωδικό ΟΠΣ: 5131944.   Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

 

01/07/2022

Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Σομαλι / Somali Interpreter

Download
Somali Cultural Mediator.pdf
Adobe Acrobat Document 911.1 KB
Download
Responsible statement Somali Cultural Me
Microsoft Word Document 102.5 KB
Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΣΟΜΑΛΙ
Adobe Acrobat Document 819.0 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑ
Microsoft Word Document 103.0 KB

07/09/2022

Ψυχολόγος/ Psychologist

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 042_07.09.2022.pdf
Adobe Acrobat Document 877.2 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΔΟΛΗ.
Microsoft Word Document 103.0 KB