ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Άγιος Αθανάσιος"»

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άγιος Αθανάσιος στο Πέραμα Ιωαννίνων» Με Κωδικό ΟΠΣ: 5163936.   Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

20/07/2023

Νοσηλευτής

Download
Προκήρυξη 008.2023 ΔΟΜΗ Νοσηλευτής .docx
Microsoft Word Document 177.5 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΜΗ.doc
Microsoft Word Document 102.5 KB

20/07/2023

Κοινωνικός Λειτουργός

Download
Προκήρυξη 008.2023 ΔΟΜΗ ΚΛ.docx
Microsoft Word Document 177.8 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΜΗ.doc
Microsoft Word Document 102.5 KB

20/07/2023

Υπεύθυνος καθημερινής φροντίδας

Download
Προκήρυξη 008.2023 ΔΟΜΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕ
Microsoft Word Document 177.7 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΜΗ.doc
Microsoft Word Document 102.5 KB