ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ "ESTIA 2021"

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου στο πλαίσιο της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ  ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου “ESTIA 2021 : Στεγαστικό πρόγραμμα για  αιτούντες διεθνή προστασία”  με Κωδικό ΟΠΣ: 5087323. Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

Υπάλληλος HR & Administration

05/08/2021

Download
Υπάλληλος HR & Administration.pdf
Adobe Acrobat Document 437.6 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc
Microsoft Word Document 103.0 KB

Farsi Cultural Mediator

17/05/2021

Download
ESTIA 2021 - FARSI CULTURAL MEDIATOR VAC
Adobe Acrobat Document 371.1 KB
Download
Responsible statement for the ESTIA 2021
Microsoft Word Document 102.5 KB

ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”»

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789. Η πρόσκληση αφορά τη παρακάτω ειδικότητα:

Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί-Νταρί- Ουρντού

27/05/2021

Download
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 27.05.2021
Adobe Acrobat Document 342.5 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Διερμηνέας Αραβ
Microsoft Word Document 103.5 KB

Farsi Interpreter

17/05/2021

Download
Agios Athanasios unaccompanied minors sh
Adobe Acrobat Document 392.9 KB
Download
Responsible statement for Farsi Cultural
Microsoft Word Document 103.0 KB

Κοινωνικός Λειτουργός

23/07/2020

Download
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Adobe Acrobat Document 372.9 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Κοινωνικός Λειτ
Microsoft Word Document 103.5 KB

Ψυχολόγος

23/07/2020

Download
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - 23.07.2020
Adobe Acrobat Document 372.5 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ψυχολόγος.doc
Microsoft Word Document 103.5 KB