ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Άγιος Αθανάσιος"»

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άγιος Αθανάσιος στο Πέραμα Ιωαννίνων» Με Κωδικό ΟΠΣ: 5163936.   Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

11/12/2023

Εκπαιδευτικός

Download
Προκήρυξη 012.2023 ΔΟΜΗ Εκπαιδευτικός.pd
Adobe Acrobat Document 546.1 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΜΗ.doc
Microsoft Word Document 102.5 KB

11/12/2023

Κοινωνικός Λειτουργός

Download
Προκήρυξη 012.2023 ΔΟΜΗ ΚΛ.pdf
Adobe Acrobat Document 474.7 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΜΗ.doc
Microsoft Word Document 102.5 KB

11/12/2023

Προσωπικό Καθαριότητας

Download
Προκήρυξη 012.2023 ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙ
Adobe Acrobat Document 463.0 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΜΗ.doc
Microsoft Word Document 102.5 KB

11/12/2023

Υπεύθυνος Καθημερινής Φροντίδας

Download
Προκήρυξη 012.2023 ΔΟΜΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕ
Adobe Acrobat Document 494.8 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΜΗ.doc
Microsoft Word Document 102.5 KB

11/12/2023

Ψυχολόγος

Download
Προκήρυξη 012.2023 ΔΟΜΗ Ψυχολόγος.pdf
Adobe Acrobat Document 473.8 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΜΗ.doc
Microsoft Word Document 102.5 KB