ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ "ESTIA 2021"

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου στο πλαίσιο της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ  ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου “ESTIA 2021 : Στεγαστικό πρόγραμμα για  αιτούντες διεθνή προστασία”  με Κωδικό ΟΠΣ: 5087323. Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

Υπάλληλος HR & Administration

26/08/2021

Download
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - Υπάλληλος HR & Ad
Adobe Acrobat Document 420.3 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc
Microsoft Word Document 103.0 KB

ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Άγιος Αθανάσιος"»

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789. Η πρόσκληση αφορά τη παρακάτω ειδικότητα:

Μάγειρας και Βοηθός Μάγειρα

23/08/2021

Download
Προκήρυξη Σεφ - Υπεύθυνος Κουζίνας και Β
Adobe Acrobat Document 453.4 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ..doc
Microsoft Word Document 97.5 KB

Κοινωνικός Λειτουργός

23/07/2020

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ανοιχτή
Adobe Acrobat Document 465.8 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Κοινωνικός Λειτ
Microsoft Word Document 105.0 KB

Ψυχολόγος

23/07/2020

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ανοιχτή
Adobe Acrobat Document 423.4 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ψυχολόγος.doc
Microsoft Word Document 104.0 KB