ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Άγιος Αθανάσιος"»

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άγιος Αθανάσιος στο Πέραμα Ιωαννίνων» Με Κωδικό ΟΠΣ: 5163936.   Η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

22/12/2022

Συντονιστή-Υπεύθυνου της Δομής

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 054_22.12.2022.pdf
Adobe Acrobat Document 855.2 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΟΜ
Microsoft Word Document 103.0 KB

25/01/2023

Ψυχολόγος

Download
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 003_25.01.2023.pdf
Adobe Acrobat Document 883.1 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΔΟΜΗ.
Microsoft Word Document 103.0 KB