Ανταλλαγή Νέων «Young Euro People» στην Ιταλία

 

Η ανταλλαγή νέων «Young Euro People» ή διαφορετικά «Νέοι Ευρωπαίοι Άνθρωποι» πραγματοποιήθηκε στην πόλη Cagliari της Ιταλίας από τις 27 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου του 2017, με τη συμμετοχή 41 ατόμων από τις χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Το Κέντρο Νέων Ηπείρου έστειλε 6 νέους  και έναν αρχηγό αποστολής, οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτή την ανταλλαγή.

 

Κύριοι στόχοι αυτού του προγράμματος αποτέλεσαν η ενθάρρυνση νέων ατόμων και κοινωνικών οργανώσεων να αναλάβουν τη συζήτηση και τη σύγκριση διαφορετικών θεμάτων  όπως: η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η συμπλοκή και ενεργώ συμμετοχή του πολίτη. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, οι νέοι έμαθαν πως να προωθούν τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και πως να προσελκύσουν άλλα νέα άτομα σε οργανισμούς της κοινότητας. Η προώθηση του εθελοντισμού χρησιμοποιήθηκε ως απαραίτητο εργαλείο στην βελτίωση της αίσθησης της δέσμευσης στην κοινωνικό-πολιτική ανάπτυξη μιας χώρας.

 

Ως επακόλουθο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα εγχειρίδιο με βάση το θέμα της ανταλλαγής μέσα από τις ανακαλύψεις και τις προτάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά της. Μπορείτε να το κατεβάσετε από κάτω.

 

Download
toolkit YEP_web.pdf
Adobe Acrobat Document 7.0 MB

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program