Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  "Yes, they care!" στη Σλοβακία, από τις 25 Μαρτίου έως 1η του Απρίλη

Στο πρόγραμμα "Ναι νοιάζονται!" συμμετείχαν περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες, νέοι, εργαζόμενοι της νεολαίας και διαμεσολαβητές. Συναντήθηκαν στη Νίτρα, Σλοβακία από τις 25 Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλίου για να δημιουργησουν χώρο όπου μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης μπόρεσανν να εργαστούν από κοινού για τα θέματα όπως τη διαχείριση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης. Το έργο θα έχει τρεις φάσεις: Ευαισθητοποίηση,Ένωση και Εκκίνηση.

 

Το έργο επεσήμανε στη γενιά Υ, η οποία θεωρείται ως μια πολλή ισχυρή, φιλόδοξη, πρόθυμη για την παραγωγή γνώσης γενια, η οποία είναι ανοικτή σε αλλαγές, γενιά που ήθελε να ηγηθεί για να ακουστεί. Αυτοί οι άνθρωποι θερωήθηκαν πρόθυμοι να πάρουν μέρος σε πειραμάτα όπως να  προετοιμασούν καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις και να είναι μέρος των ομάδων όπου οι μη-τυπικής εκπαίδευσης  εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματική μάθηση, καθοδήγηση και μη βίαια παιχνίδια επικοινωνίας, μάθησης μέσω της πράξης, προσομοιώσεις και αυτο-έκφραση. Στόχος του έργου αυτού ήταν η εργασία σε διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση συγκρούσεων, η κατανόηση και το ζήτημα της αρμονίας και της ειρήνης. Η κινητικότητα δημιούργησε ένα χώρο επικοινωνίας ανοιχτού μυαλού και τις αλλαγές στην παραδοσιακή σκέψη, όλα με τη συμμετοχή στη Γ γενιά

 

Οι δραστηριότητες του έργου  δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους ανθρώπους εντός των ΜΚΟ εταίρων ή άλλων δικτύων. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες φωτογραφίες.