Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Yes they care!» στη Σλοβακία από 25 Μαρτίου έως 1 Απριλίου

Στην ανταλλαγή νέων «Yes they care!»  συμμετείχαν περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες όπως νέοι, σύμβουλοι νέων και διαμεσολαβητές. Συναντήθηκαν στη Νίτρα της Σλοβακίας από τις 25 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου για να δημιουργήσουν ένα χώρο όπου μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως η διαχείριση συγκρούσεων και η οικοδόμηση της ειρήνης μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. Το έργο είχει τρεις φάσεις: ευαισθητοποίηση, σύντηξη και προώθηση.

 

Το έργο επικεντρώθηκε στη γενιά Υ, η οποία θεωρείται ως μια πολύ ισχυρή και φιλόδοξη γενιά. Μια γενιά που είναι ανοιχτή σε αλλαγές, που της αρέσει να ηγείται και θέλει να ακουστεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε πειράματα, όπως η προετοιμασία καινοτόμων εναλλακτικών λύσεων και η συμμετοχή σε ομάδες όπου τα μη τυπικά εκπαιδευτικά εργαλεία  χρησιμοποιούνται ως πειραματική μάθηση, καθοδήγηση και μη βίαια παιχνίδια επικοινωνίας, εκμάθηση μέσω πράξεων, προσομοιώσεις και αυτο-έκφραση. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να εφαρμοστεί σε διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση των συγκρούσεων, στην κατανόηση και να θέσει ένα ζήτημα αρμονίας και ειρήνης. Η κινητικότητα θα δημιουργήσει ένα χώρο για ανοιχτή επικοινωνία και αλλαγές στην παραδοσιακή σκέψη.

 

Οι δραστηριότητες του έργου θα οδηγήσουν στη δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα άτομα εντός των συνεργαζόμενων ΜΚΟ ή άλλων δικτύων.

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program