Ανταλλαγή «The Green Way» στην Ελλάδα

 30 νέοι από την Ελλάδα, την Ρουμανία, τη Λετονία και την Κροατία συμμετείχαν στο πρόγραμμα "The Green Way"  από τις 17 έως τις 25 Νοεμβρίου στο Σταυροσκιάδι των Ιωαννίνων. Οι κύριοι στόχοι αυτού του προγράμματος ανταλλαγής νέων Erasmus + ήταν  η προώθηση της φροντίδας του φυσικού περιβάλλοντος μεταξύ των νέων  της Ε.Ε, η δημιουργία ιστότοπου ο οποίος θα περιέχει πληροφορίες για τη φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος, τις «πράσινες» μορφές ζωής και τις ιδέες περιβαλλοντικών έργων μικρής κλίμακας για τις τοπικές κοινότητες, η ανταλλαγή ιδεών, πολιτισμού και παραδόσεων, η  παρακίνηση  μεταξύ των συμμετεχόντων να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν τις περιβαλλοντολογικές τους ιδέες, η απόκτηση δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμες στην επαγγελματική και ιδιωτική τους ζωή μετά τη συμμετοχή τους σε αυτό το έργο.

Θέλαμε να τους ευαισθητοποιήσουμε πάνω στα περιβαντολογικά ζητήματα ενώ δουλέψαμε πάνω σε ιδέες για το πώς να δημιουργήσουμε έναν ιστότοπο, τι περιεχόμενο θα είχε και πως θα διαδώσουμε το μήνυμα της πράσινης διαβίωσης. 

Κάντε κλικ εδώ για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreenway.jimdo.com. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του προγράμματος, ενώ θα βρείτε και χρήσιμο υλικό – το οποίο σας προτείνουμε να διαμοιράσετε - για την περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να ξεκινήσετε μία  "πιο πράσινη" και αειφόρα ζωή.

 

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program