Σεμινάριο "Social innovation on young entrepreneurship"

Από 21 έως 27, Οκτωβρίου ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο ''Κοινωνική καινοτομία για τη νεανική επιχειρηματικότητα'' υλοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. 30 εκπαιδευτές, άτομα που υλοποιούν δραστηριότητες για τη νεολαία και  νέοι από την Τουρκία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τσεχία συμμετείχαν σε αυτό. Το σχέδιο υλοποιήθηκε από την Urban Istanbul Group και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης στόχευε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για την κοινωνική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και κάλεσε τους συμμετέχοντες να εμπνεύσουν τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Όλοι οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές σχετικά με δραστηριότητες για τη νεολαία και τη διαχείριση σχεδίων, να μοιραστούν ιδέες και να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες για το μέλλον.

 

Η κατάρτιση διευκολύνθηκε από δύο έμπειρους εκπαιδευτές, Filiz Ayseli και Devin Bahceci. Οι δραστηριότητες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ήταν βασισμένες σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης, όπως η ομαδική εργασία, τη δημιουργία νέων ιδεών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρακολουθώντας ταινίες για επιτυχημένες ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μελέτες περιπτώσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρουσιάσεις, ανταλλαγή καλών πρακτικών των προγραμμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στη Τουρκία - Turkcell, ασκήσεις προσομοίωσης και πολλά περισσότερα.

 

 

 

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»