Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Safe and Smart» στην πόλη Sighetu-Marmatiei, στην Ρουμανία

 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σύμβουλους νέων «Safe and Smart» πήρε μέρος στην πόλη Sighetu Marmatiei της Ρουμανίας από τις 24 έως και τις 31 Ιουλίου του 2017. Τριάντα συμμετέχοντες πήραν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα από τις χώρες Ρουμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Ουγγαρία και Ιταλία.

 

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτέλεσε η προώθηση και η διαβεβαίωση ασφαλής συμμετοχής νέων με αναπηρία στις δραστηριότητες του Erasmus+. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι σύμβουλοι νέων με και χωρίς αναπηρία πήραν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες – συζητήσεις, παρατηρήσεις, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης, εκτιμήσεις κτλ. Ο γενικός στόχος αυτού του προγράμματος υπήρξε η προετοιμασία για την ανάπτυξη ενός οδηγού για εργασία της νεολαίας, ο οποίος προοριζόταν για νέα άτομα με ή χωρίς αναπηρία/μειωμένες ευκαιρίες στη ζωή.

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program