Ανταλλαγή νέων «Roma HeArt»

Η ανταλλαγή νέων με τίτλο «Roma HeArt» επικεντρώνει μια σε νέους 18-25 χρονών. Το πρόγραμμα πήρε μέρος στο Tirgu Frumos  στη Ρουμανία από 3-14 Αυγούστου  2018.  Η ανταλλαγή νέων περιελάμβανε 40 συμμετέχοντες από 8 διαφορετικές χώρες : Εσθονία, Τουρκία, Κύπρος, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ιταλία και Ελλάδα. Κύριος στόχος ήταν η  ανάπτυξη αλληλεγγύης και η προώθηση της ανεκτικότητας προς τις μειονότητες, ιδιαίτερα προς τους Ρομά. 

 

 

Ακολουθεί ένα κείμενο από την Ελληνική συμμετοχή που συνοψίζει την εμπειρία αυτού του προγράμματος: 

 

"Το πρόγραμμα ‘Roma HeArt’ έλαβε χώρα στη Ρουμανία από τις 4/08/2018 έως τις 13/08/2018. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 8 χώρες: τη φιλοξενούμενη χώρα (Ρουμανία), την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Τουρκία, την Εσθονία  και τη Σλοβενία. Στο σύνολο ήμασταν περίπου 40 άτομα, εκ των οποίων οι 5 από την Ελλάδα.  Οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα ήταν στη βόρεια Ρουμανία, και περιλάμβαναν την πόλη Tirgu Frumos και ορισμένα χωριά στην ευρύτερη περιοχή.

 

Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία και η κατανόηση της ζωής των Ρομά που ζουν στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στις περιοχές που επισκεφτήκαμε, αλλά και η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την εν λόγω μειονότητα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πήραμε μέρος σε διάφορες δραστηριότητες. Επισκεφτήκαμε κοινότητες και σχολεία Ρομά ώστε να δούμε που ζουν, πως ζουν, ποιες είναι οι συνήθειες τους, και εν τέλει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές τους. Επίσης, ζήσαμε για λίγες μέρες σε σκηνές, στην εξοχή με μηδαμινές ανέσεις, με σκοπό να συνειδητοποιήσουμε πρακτικά ποια είναι η καθημερινότητα των Ρομά και ποια μπορεί να είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ακόμα, ανταλλάξαμε απόψεις και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που ζουν και αντιμετωπίζονται οι Ρομά στις χώρες όλων των συμμετεχόντων, ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων.

 

Τέλος, καθότι το πρόγραμμα είχε έντονο το καλλιτεχνικό στοιχείο, δημιουργήσαμε ένα μουσείο με αντικείμενα και εικαστικές παρεμβάσεις στους τοίχους που σχετίζονται με τους Ρομά, ώστε να δείξουμε τον ελάχιστο σεβασμό και αλληλεγγύη στην ιδιαίτερη αυτή μειονότητα."