Εθελοντικές δραστηριότητες στα κέντρα διαμονής των προσφίγων στα Ιωάννινα

Από το 2017 έως και το Μάρτιο του 2018 οι εθελοντές μας από το Kέντρο Νέων Ηπείρου οργανώνουν δραστηριότητες στο Νεοχώρι όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις για  ανθρώπους που ψάχνουν άσυλο και πρόσφυγες που μένουν κοντά στη πόλη των Ιωαννίνων. Οι δραστηριότητες πήραν μέρος πραγματοποιούνταν δύο φορές την εβδομάδα. Συνήθως οι δραστηριότητες αποτελούνταν από παρακολούθηση ταινιών, χειροτεχνίες και αθλητικά παιχνίδια. 

 

Κατά τη διάρκεια της ίδια περιόδου, οι εθελοντές μας προσέφεραν περιστασιακά αθλητικές δραστηριότητες για ανθρώπους που ζητούσαν καταφύγιο σε παιδιά στις εγκαταστάσεις της Αγίας Ελένης .

 

Από το 2017 έως και τον Οκτώβριο του 2018, οι εθελοντές μας οργάνωναν δραστηριότητες δύο φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις στο άσυλο ανθρώπων που ψάχνουν καταφύγιο, στα Ιωάννινα. Οι δραστηριότητες προορίζονταν για μικρά παιδιά και ήταν ψυχαγωγική και ψυχοκοινωνική παρακολούθηση των συμπεριφορών των παιδιών. Συνήθως, οι δραστηριότητες ήταν χειροτεχνίες και αθλητικά παιχνίδια.

 

Έως και το Μάρτιο του 2018, οι εθελοντές του Κέντρου Νέων Ηπείρου ρυθμίζουν τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις προσφύγων της Αγίας Ελένης. Οι δραστηριότητες συνήθως ήταν χειροτεχνίες και τέχνες, διάφορα παιχνίδια που γίνονται σε ένα κλειστό χώρο που έχει διαμορφωθεί για αυτό το σκοπό, αθλητικά παιχνίδια, παρακολούθηση ταινιών και συζητήσεις.

 

Οι δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν από τοπικούς εθελοντές και διεθνείς εθελοντές που πήραν μέρος στο πρόγραμμα French Civic Service.