Εθελοντικές δραστηριότητες στα κέντρα διαμονής προσφύγων στα Ιωάννινα

Στην αρχή του έτους, συνεχίσαμε τις δραστηριότητές μας με παιδιά της Αγίας Ελένης όπως τα προηγούμενα χρόνια και στα μέσα του έτους, σε συνεργασία με την Intersos Hellas, κάναμε μια μεταρρύθμιση στις δραστηριότητες του Παιδικού Χώρου. Διευρύναμε το πρωτόκολλο εργασίας μας για αυξημένη ασφάλεια και εκπαίδευση των παιδιών θέτοντας επιπλέον κανόνες για τα παιδιά που συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας και επενδύοντας στην ικανότητα και την ποικιλία των δραστηριοτήτων που προσφέρουμε.

 

Αναπτύξαμε δύο ξεχωριστά προγράμματα καθημερινής δραστηριότητας για παιδιά ηλικιακών ομάδων ηλικίας 1-4 και 5-12 ετών. Στη νεότερη ομάδα παιδιών, προσφέραμε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτύξουν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, τις κινητικές δεξιότητες και την κατανόηση για τον κόσμο γύρω τους. Για τα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικίας προσφέραμε δραστηριότητες που ήταν ψυχαγωγικές που θα προωθούσαν την αγγλική και ελληνική τους επικοινωνία, ομαδική συνεργασία, καλλιτεχνικές, δημιουργικές και αθλητικές δεξιότητες. Οι δραστηριότητές μας σχεδιάστηκαν επίσης για να προωθήσουν τη θετική ανάπτυξη συμπεριφοράς στα παιδιά και να τους βοηθήσουν στη μη τυπική εκπαίδευση σε διάφορα θέματα σχετικά με τη φύση, την υγιεινή, το παιχνίδι, τη φιλία κ.λπ.

 

Πρόσθετο καθήκον των εθελοντών μας ήταν να ακολουθήσουν τη συμπεριφορά και τη διάθεση των παιδιών, να αντιμετωπίσουν και να βελτιώσουν τυχόν δευτερεύοντα ζητήματα συμπεριφοράς και να αναφέρουν τα ζητήματα στους κοινωνικούς λειτουργούς προκειμένου να βελτιώσουν τη γενική ψυχολογική ευημερία των παιδιών. 

 

Οι δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν από τοπικούς εθελοντές και διεθνείς εθελοντές που πήραν μέρος στο πρόγραμμα European Sοlidarity Corps. 

These activities were supported by European Solidarity Corps program of the European Commission.