Ανταλλαγή νέων "Out of Signal" Miranda de Ebro, Ισπανία

Το διάστημα 08-15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή νέων με τίτλο «Out of Signal», μία από τις εντονότερες και μοναδικότερες εμπειρίες που έχουμε βιώσει.

 

Καθώς δεν είχαμε συμμετάσχει ξανά σε αντίστοιχη Erasmus+ κινητικότητα, νιώσαμε αρχικά τόσο άγχος και αγωνία, όσο και ανυπομονησία και μεγάλη περιέργεια για το πώς θα είναι. Φτάνοντας στο χώρο διεξαγωγής του προγράμματος, όλες οι ανησυχίες μας εξανεμίστηκαν. Από τη πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε ένα πολυπολιτισμικό κλίμα, όπου κυριαρχούσε η κατανόηση και ο αλληλοσεβασμός. Είχαμε την ευκαιρία να δεθούμε σαν ομάδα μέσα από πολλές team-building activities, αλλά και να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε γόνιμα απόψεις και προβληματισμούς για το καίριο θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη πραγματοποίηση των workshops. Καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, θεωρούμε πως διευρύναμε τις γνώσεις μας γύρω από τις ωφέλειες, τις δυνατότητες και τους κινδύνους που αυτά έχουν, ώστε τελικά να τα χειριζόμαστε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

 

Ευχαριστούμε πολύ όσους μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτές τις ανεκτίμητες εμπειρίες, και που αποτέλεσε το έναυσμα να θέλουμε να λάβουμε μέρος και σε άλλες αντίστοιχες Erasmus+ κινητικότητες! 

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program