Meet Our Neighbours 2

Το project Erasmus+ KA220 Στρατηγικής Σύμπραξης αποτελεί συνέχεια του ήδη υλοποιημένου σχεδίου κινητικότητας Meet Your Neighbors, όπου μέσα σε 1 εβδομάδα νέοι από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία κατάφεραν να καταρρίψουν τα στερεότυπα που είχαν ο ένας για τον άλλον, και να συνειδητοποιήσουν ότι όλες οι συγκρούσεις του παρελθόντος πρέπει να παραμείνουν εκεί, καθώς και ότι οι νέοι πρέπει να ζουν αρμονικά, αποδεχόμενοι και κατανοώντας ο ένας τον άλλον. Στο πλαίσιο των γεγονότων που έλαβαν χώρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, οι συνεργαζόμενοι φορείς του project αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητο να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητες για το θέμα αυτό και να αναπτύξουν εργαλεία που απευθύνονται σε οργανισμούς νεανικής συμμετοχής στα Βαλκάνια για να παρακινήσουν τους νέους να συνειδητοποιήσουν τις βαθιά χαραγμένες προκαταλήψεις τους και να ξεπεράσουν τις διαφορές και τις πιθανές συγκρούσεις τους, συνδεόμενοι μεταξύ τους, αφηγούμενοι ιστορίες και μαθαίνοντας πώς να αντιμετωπίζουν τις διαφορές και τις συγκρούσεις με εποικοδομητικό τρόπο.

 

Ο κύριος στόχος αυτού του project είναι η ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη διασύνδεση των νέων από τις βαλκανικές χώρες, ώστε να μπορέσουν να οικοδομήσουν ισχυρές, βιώσιμες, με σεβασμό και ειρήνη κοινότητες. Για το σκοπό αυτό, οι συνεργαζόμενοι φορείς του project θα αναπτύξουν ένα συνδυασμό προϊόντων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Συμβούλους Νέων (youth workers) σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο. Το τελικό αποτέλεσμα του project είναι μια ψηφιακή εργαλειοθήκη που θα περιέχει αυτά τα προσφάτως ανεπτυγμένα εργαλεία, η οποία θα διατίθεται δωρεάν σε οποιονδήποτε εργάζεται με νέους από διάφορα πολιτισμικά υπόβαθρα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 1/10/2022 έως 30/9/2024 και οι ακόλουθες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου:

 

"The image of the other" - Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η ποιοτική και σε βάθος μελέτη των κυριότερων προβληματικών σημείων που οδηγούν στο μίσος και τη διχόνοια μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και η σκιαγράφηση των μυθολογιών που εξυμνούν εμάς και υποτιμούν τους άλλους και, ως εκ τούτου, η έναρξη της ρήξης και της υπέρβασής τους. Η έρευνα θα διεξαχθεί μέσω μιας διερεύνησης όλων εκείνων των πραγμάτων που μελετώνται στο σχολείο, όσον αφορά τις σχέσεις γειτνίασης και τις σχέσεις με τις συμμετέχουσες χώρες και της στάσης των μέσων ενημέρωσης σε αυτά τα θέματα σε κάθε χώρα, μια δημόσια έρευνας μέσω ερωτηματολογίων.

Η έρευνα αυτή θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν άλλες δραστηριότητες, καθώς παράλληλα θα προσφέρει μια ρεαλιστική οπτική για τα αίτια των προβλημάτων και των συγκρούσεων μεταξύ των βαλκανικών χωρών, ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση για την αντιμετώπισή τους.

 

"Youth workers toolkit" - Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

Δημιουργία ενός εγχειριδίου για τους youth workers, σε ποιες περιπτώσεις και πότε να χρησιμοποιούν τις ασκήσεις που αναπτύχθηκαν, 

Ανάπτυξη ασκήσεων μη τυπικής μάθησης με στόχο την υπέρβαση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σε βαλκανικό επίπεδο - εργαστήρια, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις κ.λπ., Picture your Balkans life - θα δημιουργηθεί μια σειρά φωτογραφιών που θα αναδεικνύουν τις διάφορες πτυχές της ζωής στα Βαλκάνια και θα δοθούν οδηγίες για τη χρήση τους καθώς επίσης θα δοθεί και η ευκαιρία για συζήτηση για κάθε μία από αυτές τις οδηγίες.

 

"NoConfilct Videos" - Αυτή η δραστηριότητα θα έχει ως στόχο τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού. Προβλέπεται ότι κάθε συνεργαζόμενος φορέας θα δημιουργήσει 3 βίντεο διάρκειας εώς 2 λεπτών το καθένα, το περιεχόμενο των οποίων θα στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των χωρών για την κατοχύρωση της ειρήνης ως βασικής αξίας, δίνοντας έμφαση σε αυτά που μας ενώνουν - κοινές παραδόσεις, πολιτισμός, λαογραφία, έθιμα και άλλα. Τα βίντεο θα διανεμηθούν στο TikTOK και στο Youtube, ώστε να φτάσουν σε περισσότερους νέους.

 

IO 4 “Free open – space platform” - Όλο το υλικό σχετικά με το πρόγραμμα θα αναρτηθεί σε αυτή την πλατφόρμα, και θα δώσει την ευκαιρία να συνδεθούν οργανώσεις νέων από διαφορετικές χώρες για να ανταλλάξουν εμπειρίες, να έρθουν σε επαφή και να υλοποιήσουν κοινές δραστηριότητες.

 

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν αρκετές διεθνείς συναντήσεις για την παραπάνω δραστηριότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών, 2 training courses, καθώς και δύο μεγάλες εκδηλώσεις.

 

 

Συνεργαζόμενες οργανώσεις:

Center for educational initiatives, Βουλγαρία (συντονιστής), YC EPIRUS, Ελλάδα, Center for Educational and Development Initiatives INNOVA LAB Bitola, Βόρεια Μακεδονία, Asociaţia Tinerii 3D, Ρουμανία, Ευρωπαϊκό Κίνημα στη Σερβία - Leskovac, Σερβία, Egitim ve Genclik Calismalari Enstitusu Deneregi, Τουρκία.

 

 

Ακολουθήστε τις ενημερώσεις εδώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παραμείνετε συντονισμένοι με τις δραστηριότητες και να συμμετάσχετε!

 

Training Course στην Ελλάδα, 22 έως 27 Απριλίου 2024

Από τις 22 έως τις 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Meet Our Neighbours 2, στα Ιωάννινα, Ελλάδα. Ο κύριος στόχος αυτής της κινητικότητας ήταν η κατάρτιση 30 εργαζομένων σε θέματα νεολαίας στον τομέα της συνύπαρξης μεταξύ των βαλκανικών χωρών, προκειμένου να προωθηθεί η κριτική σκέψη, ο ειρηνικός διάλογος, η ένταξη και ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των νέων των Βαλκανίων. Το μάθημα περιελάμβανε δυναμικές δραστηριότητες βασισμένες στη μη τυπική εκπαίδευση, στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούσαν να βιώσουν και να ανακαλύψουν τις πολιτιστικές σχέσεις με τις γειτονικές τους χώρες, τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους που δημιουργούν χώρους χωρίς αποκλεισμούς και συνεργασίας για τους νέους. Οι δραστηριότητες ήταν βιωματικές για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, έχοντας κατά νου ότι τελικά οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι ελκυστικές για την τοπική νεολαία και προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες τοπικές πραγματικότητες των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας. Ορισμένα παραδείγματα των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τη δημιουργία σύντομων πολιτιστικών κόμικς, την πολιτιστική εξερεύνηση στο πλαίσιο του θεάτρου, τη δημιουργία βίντεο TikTok, την αφήγηση παραμυθιών και άλλα. Οι κύριες δραστηριότητες βασίστηκαν στη δημιουργηθείσα εργαλειοθήκη του παρόντος έργου, καθώς και στις δημιουργηθείσες κατευθυντήριες γραμμές για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας που ακολουθήθηκαν, όπως προτάθηκαν στα προηγούμενα στάδια του παρόντος έργου. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο εξυπηρετούσε επίσης τον σκοπό να πραγματοποιηθεί μια τελική δοκιμή και να διαδοθεί η Εργαλειοθήκη και ο Οδηγός, τα οποία εκτιμήθηκαν και θα διαδοθούν περαιτέρω από τους συμμετέχοντες σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο, καθώς και να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του επερχόμενου σταδίου του έργου - μια ανταλλαγή νέων το καλοκαίρι του 2024, προσκαλώντας νέους από 6 βαλκανικές χώρες.

 

Όλες οι εμπειρίες κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οδήγησαν στην απόκτηση μιας σειράς ικανοτήτων που επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των νέων, στην προώθηση της ένταξης, του ειρηνικού διαλόγου και της πολιτιστικής κατανόησης.


Meet Our Neighbours Newsletter, October 2023


Συνάντηση στην Κραϊόβα, Ρουμανία

Εκπρόσωποι από κάθε συνεργαζόμενο οργανισμό συμμετείχαν σε μια διεθνή συνάντηση για το πρόγραμμα στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, από τις 10 έως τις 11 Ιουνίου 2023. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συνεργαζόμενοι φορείς επανασυνδέθηκαν, εξέτασαν τη δουλειά που υλοποιήθηκε, ιδίως τα αποτελέσματα του Intellectual Outcome 1, καθώς και επεξεργάστηκαν τις λεπτομέρειες των επόμενων βημάτων και δραστηριοτήτων του προγράμματος, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιολογηθεί η πρόοδος του εν λόγω έργου, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να υποστηρίξει ο ένας συνεργάτης τον άλλον.


The Image of the Other

Το “The image of the Other” ήταν μια σειρά δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του project Intellectual Outcome 1, η οποία αποσκοπούσε στη διεξαγωγή μιας ποιοτικής και σε βάθος μελέτης των κύριων προβληματικών ζητημάτων που οδηγούν στο μίσος και τη διαίρεση μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και στη σκιαγράφηση των μυθολογιών που δοξάζουν οτιδήποτε δικό μας και υποτιμούν τους άλλους και, ως εκ τούτου, στην αρχή της υπέρβασής τους. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της “The image of the Other” σε τοπικό επίπεδο από κάθε συνεργαζόμενη οργάνωση ήταν διαδικτυακές συνεντεύξεις, συνεντεύξεις με καθηγητές λυκείων, μαθητές και ενεργούς νέους, δημιουργικά εργαστήρια με μαθητές λυκείων και νέους για τη δημιουργία μιας εικόνας της Ευρώπης, εργαστήρια εκθέσεων για την εκ νέου συγγραφής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και αναλύσεις των μαθημάτων ιστορίας του λυκείου.

 

Η μελέτη αυτή θα χρησιμεύσει ως βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν άλλες δραστηριότητες, καθώς παρέχει μια ρεαλιστική ιδέα για το πού μπορεί να οφείλονται τα προβλήματα και οι συγκρούσεις μεταξύ των συμμετεχουσών βαλκανικών χωρών και επιτρέπει έτσι στο εν λόγω έργο να αναζητήσει τις σωστές λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

 

Παρακάτω παρατίθενται μερικές φωτογραφίες από τα δημιουργικά εργαστήρια και μερικά παραδείγματα των αποτελεσμάτων του διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την περιγραφή των πρώτων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα εδώ. Η διεθνής αναφορά των δραστηριοτήτων θα είναι διαθέσιμη σύντομα!

 

Download
MON2, IO1 YC EPIRUS.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB

Εναρκτήρια συνάντηση στη Βουλγαρία

Η πρώτη διεθνής συνάντηση του project πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 3 Δεκεμβρίου 2023, με οικοδεσπότη τον συντονιστικό οργανισμό Center for Educational Initiatives. Στη συνάντηση συμμετείχαν 2 εκπρόσωποι από κάθε συνεργαζόμενο οργανισμό, προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες των επερχόμενων δραστηριοτήτων του προγράμματος. Η συνάντηση περιελάμβανε ιδίως την προετοιμασία για τις εργασίες σχετικά με το Intellectual Outcomes που θα ξεκινούσε αμέσως μετά τη συνάντηση. Ήταν μια εξαιρετική έναρξη για το πρόγραμμα και όλοι πήραν έμπνευση για να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν σύντομα!


Σύντομα έρχονται ενημερώσεις!!!