Σεμινάριο για εκπαιδευτές «Management of Country     Level Mass Participation in Clean-up Events of LDI» στην Αίγυπτο


Δύο μέλη του Κέντρου Νέων Ηπείρου συμμετείχαν σε  σεμινάριο κατάρτισης για εκπαιδευτές στη  διοίκηση εθνικών σχεδίων  με μαζική συμμετοχή στις δραστηριότητες καθαρισμού του Let's Do it (LDI) στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον Οκτώβριο του 2013, το οποίο πραγματοποιήθηκε χάρη του ιδρύματος  Anna Lindh Foundation.

 

Οι συμμετέχοντές μας ενημερώθηκαν λεπτομερώς για το LDI κίνημα και εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τον προγραμματισμό των LDI εκδηλώσεων - σχετικά με τη γενική εικόνα του  και τις εμπειρίες, μεθοδολογίες, τα υπάρχοντα εργαλεία, τις πρακτικές ρυθμίσεις, τον συντονισμό των εθελοντών, των διεθνών και εθνικών προγραμμάτων στήριξης και των χορηγών, για τη χρήση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η εκπαίδευση βασίστηκε σε εμπειρίες και πληροφορίες, που είχαν στόχο την προετοιμασία του LDI Μεσογείου (LDIM) όπου θα πραγματοποιηθεί το 2014.

 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, η ομάδα μας εντάχθηκε στα δίκτυα LDI και LDIM και σχεδιάζει να οργανώσει τοπικές εκδηλώσεις LDI στην Ήπειρο, ως μέρος των εθνικών εκδηλώσεων καθαρισμού της Ελλάδας.