Ανταλλαγή νέων ''Inventors and Inventions" στην Ουγγραρία

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου πήρε μέρος στην ανταλλαγή νέων "Εφευρέτες και εφευρέσεις» στο πλαίσιο του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση από τις 20 έως τις 29 Μαΐου, 2013 στο Kaptalanfunder, της Ουγγαρίας. Το Κέντρο Νέων Ηπείρου προετοίμασε και απέστειλε 7 συμμετέχοντες από την Ελλάδα για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή.

 

Βασικοί στόχοι της ανταλλαγής ήταν να μάθουν για τους εφευρέτες και τις εφευρέσεις του παρελθόντος και να ενθαρρύνει και να εμπνεύσει τους νέους να υλοποιήσουν τις δικές τους εφευρέσεις, καθώς να αυξήσει τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων. Όλες οι δραστηριότητες της ανταλλαγής νέων βασίστηκαν σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής οι συμμετέχοντες όχι μόνο εργάστηκαν σε διεθνείς ομάδες για να αναπτύξουν τις δικές τους εφευρέσεις, αλλά έλαβαν επίσης μέρος σε διάφορες παρουσιάσεις, εργαστήρια, συζητήσεις και παιχνίδια, δημιούργησαν επίσης μία διαφήμιση και μία παρουσίαση για το νέο προϊόν εφεύρεσής τους, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε ένα τοπικό σχολείο .

 

Όλες οι δραστηριότητες  οδήγησαν τους συμμετέχοντες στην ανοχή και την αλληλεγγύη, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να μάθουν για τον πολιτισμό των άλλων και να παρουσιάσουν τον πολιτισμό τους. Οι Έλληνες συμμετέχοντες προετοίμασαν και παρουσίασαν στους άλλους πολλές ελληνικές εφευρέσεις του παρελθόντος, αλλά και μία διαδραστική και διασκεδαστική παρουσίαση για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.

 

 

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.