Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Innovative approaches on refugees’ education» στην πόλη Sanliurfa της Τουρκίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Innovative approaches on refugees’ education» πραγματοποιήθηκε στην πόλη Sanliurfa της Τουρκίας από τις 24 έως τις 31 Ιουλίου του 2017.

 

Τριάντα συμμετέχοντες (οι περισσότεροι σύμβουλοι νέων, οι οποίοι είχαν ήδη δουλέψει με πρόσφυγες) από Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκόπια, Γαλλία και Ουγγαρία πήραν μέρος. Με δραστηριότητες μη-τυπικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν τις καταστάσεις προσφύγων σε κάθε χώρα,  αντάλλαξαν καλές πρακτικές, συμμετείχαν σε συζητήσεις, ομαδικά έργα, παρουσιάσεις, επισκέφτηκαν κέντρα εκπαίδευσης προσφύγων και προσπάθησαν να δημιουργήσουν καινοτόμες δραστηριότητες εκμάθησης για αυτούς.

 

Κύριος στόχος του προγράμματος αποτέλεσε η αύξηση καινοτόμων προσεγγίσεων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για πρόσφυγες και γενικότερα μεταξύ σύμβουλων νέων. 

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program