Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Grow your NGΟ» στην Ρουμανία

Grow your NGO ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλάμβανε 11 εταίρους από 9 χώρες. Αυτό πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2016 στην πόλη Tirgu Frumos, Iasi. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν οι Ρουμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία, Γερμανία, Βόρεια Μακεδονία και Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Το πρόγραμμα στόχευε στην καλλιέργεια επιχειρηματικών ικανοτήτων μεταξύ 33 νέων ατόμων, οι οποίοι  ενδιαφέρονταν να αναπτύξουν τους δικούς τους οργανισμούς νέων, μέσα από πρωτοβουλίες στην  κοινωνική επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια οκτώ ημερών, οι νέοι πήραν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, παρουσιάσεις, συζητήσεις, ασκήσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις, ώστε να μοιραστούν τις καλύτερες πρακτικές στο πως να διευρύνουν έναν οργανισμό με περιορισμένους πόρους. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν ικανότητες και δεξιότητες μέσω μιας μορφής μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι νέοι που συμμετείχαν, ενθαρρύνθηκαν στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων  για τους οργανισμούς που τους έστειλαν και στην αντανάκλαση σε προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης  ως κοινωνικοί επιχειρηματίες.

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program