Τraining course "Green Erasmus" Sibiu, Ρουμανία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Green Erasmus", στο οποίο συμμετείχαμε 6 άτομα από την Ελλάδα, έλαβε χώρα από τις 17 εως τις 29 Οκτωβρίου στο Σιμπίου της Ρουμανίας.

 

Σε αυτό το 10ήμερο, εμείς, μαζί με άτομα από την Ιταλία, την Τουρκία και τη Ρουμανία, εκπαιδευτήκαμε ώστε να μπορούμε να εκπαιδεύουμε: μάθαμε στην πράξη δραστηριότητες τις οποίες θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς στο μέλλον, ως εργαζόμενοι στον τομέα του youth training σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα.

 

Το πρόγραμμα μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με μεθόδους όπως το playback theatre, το design thinking και το sociodrama. Μέσω των μεθόδων αυτών, κατανοήσαμε ότι η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο συμβατικούς τρόπους και περισσότερη αλληλεπίδραση, επικοινωνία, παιχνίδι και ενσυναίσθηση. 

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program