Ανταλλαγή νέων "GPS- Green Power Support" στην Ουγγαρία

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου πήρε μέρος στην ανταλλαγή νέων "GPS- Green Power Support" στο Egervolgye στην Ουγγαρία από τις 8 έως τις 17 Ιουλίου 2013. Η ανταλλαγή νέων διήρκεσε 9 ημέρες και υπήρχαν συνολικά 42 συμμετέχοντες από την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Λετονία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Η ομάδα του Κέντρου Νέων Ηπείρου προετοίμασε και έστειλε 6 συμμετέχοντες από την Ελλάδα για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή.

 

Κύριος στόχος της ανταλλαγής νέων ήταν να διαδώσει τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας, την ανοχή και την αποδοχή μεταξύ των νέων. Έτσι  οι κύριες δραστηριότητες επικεντρώθηκαν σε δραστηριότητες  κίνησης και εξωτερικού χώρου, καθώς υπήρχαν σε εξέλιξη πολλά μικροπρογράμματα που σχετίζονται με το θέμα της ανταλλαγής νέων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, να λάβουν μέρος σε εκδρομές, εργαστήρια, συζητήσεις και ομαδικές εργασίες που σχετίζονται με το κύριο θέμα της ανταλλαγής. Όλες οι μέθοδοι εργασίας υποστήριζαν τη μη τυπική και άτυπη μάθηση των συμμετεχόντων

 

Όπως συνηθίζεται σε αυτά τα προγράμματα πραγματοποιήθηκαν πολιτισμικές βραδιές. Η ομάδα μας είχε την ευκαιρία να προετοιμάσει μια ελκυστική και δημιουργική παρουσίαση για την Ελλάδα και να μοιραστούν τον πολιτισμό τους με άλλους συμμετέχοντες, καθώς και να μάθουν από τους υπόλοιπους.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.