Έναρξη συναντήσεων  στη Γαλλία, για το πρόγραμμα "EYES"

Το "Eurasia for Youth Entrepreneurship and Social business" (EYES) είναι ένα καινοτόμο έργο που συγκεντρώνει ΜΚΟ από την Ευρώπη (Κέντρο Νέων Ηπείρου - από την Ελλάδα, D'Avent Association - από τη Ρουμανία και Eurasia Net - από τη Γαλλία) και την Ασία (Cango - από Κίνα, Sj Vietnam- από το Βιετνάμ και Jeevan Rekha Parishad- από την Ινδία) προκειμένου να αναπτυχθούν δεξιότητες νεολαίας στον τομέα της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτό το έργο θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους, από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2016 και αυτή η συνάντηση στη Μασσαλία της Γαλλίας ήταν μόνο η αρχή του.

 

Ένα μέλος κάθε οργανισμού-εταίρου συμμετείχε σε αυτήν την εναρκτήρια συνάντηση τον Δεκέμβριο του 2015. Οι ακόλουθες δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν τοπικές δραστηριότητες (αναζήτηση τοπικών νέων που ενδιαφέρονται να κάνουν τη δική τους επιχείρηση, υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε ομάδες εργασίας), διεθνές σεμινάριο στο Ανόι - Βιετνάμ (για την ανταλλαγή πρακτικών από κάθε χώρα - εταίρο σχετικά με την τοπική εργασία σε κοινωνικές επιχειρήσεις, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα), δημιουργία εθνικών και διεθνών οδηγών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τοπική εκδήλωση για την προώθηση του έργου, τη διάδοση ενός διεθνή οδηγού και την παρουσίαση του δίκτυο των ενδιαφερομένων κοινωνικών επιχειρήσεων από την Ευρώπη και την Ασία.

 

Μετά το έργο, η κοινοπραξία θα συνεχίσει να προωθεί την επιχειρηματικότητα στις κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω ενός δικτύου συνεργατών από την Ευρώπη και την Ασία, που αποτελείται από σύμβουλους νέων και νέους επιχειρηματίες. Τα μέλη του δικτύου θα οργανώσουν ένα σύστημα καθοδήγησης και υποστήριξης για νέους από οποιαδήποτε χώρα, ώστε να αναπτύξουν τη δική τους δραστηριότητα σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο.

 

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program