9 Μαΐου , Ημέρα της Ευρώπης!

Η 9 Μαΐου, ως ημέρα της Ευρώπης εορτάστηκε με διάφορες δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Το Κέντρο Νέων Ηπείρου, σε συνεργασία με Europe Direct Ηπείρου, έκανε μια ενημερωτική δράση στο κέντρο των Ιωαννίνων. Πολλοί ντόπιοι ενημερώθηκαν για την Ημέρα της Ευρώπης, διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δυνατότητές τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus + και άλλες δραστηριότητες του Κέντρου Νέων Ηπείρου.