Εθελοντική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης "΄Αγιος Αθανάσιος"

 

Το πρόγραμμα εθελοντισμού ESC υλοποιήθηκε από την ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2023, στα Ιωάννινα. 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το έργο υποστήριξε και προώθησε την ένταξη των αιτούντων άσυλο και προώθησε την πρόληψη των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων κατά των περιθωριοποιημένων αιτούντων άσυλο στην περιοχή της Ηπείρου και στην Ευρώπη, προωθώντας την εθνική ποικιλομορφία, την αλληλεγγύη, την ανεκτικότητα προς τους αιτούντες άσυλο, την ισότητα, την πολιτιστική κατανόηση και την αλληλεγγύη. Επίσης, το έργο προώθησε τη διαπολιτισμική συνεργασία, οικοδόμησε εμπειρίες και ικανότητες όλων των εμπλεκόμενων οργανώσεων-εταίρων και, το σημαντικότερο, αύξησε τις ικανότητες και τις μελλοντικές δυνατότητες απασχόλησης των νέων που συμμετείχαν άμεσα και έμμεσα στο έργο. 

 

Από μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, το έργο είχε ως στόχο να υποστηρίξει και να βελτιώσει τις καθημερινές δραστηριότητες της οργάνωσής μας για τα παιδιά αιτώντα άσυλο και τους ασυνόδευτους νέους, να αυξήσει τις ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης για τα παιδιά και τους νέους αιτούντες άσυλο στην περιοχή της Ηπείρου, να προωθήσει μια δίκαιη και θετική εικόνα των αιτούντων άσυλο στην Ήπειρο και σε ευρύτερο επίπεδο, να στηρίξουμε την ικανότητα της οργάνωσής μας, να βελτιώσουμε τη δημιουργικότητα και τη διαπολιτισμική διάσταση εντός της οργάνωσής μας, και να προωθήσουμε τις εθελοντικές δραστηριότητες της οργάνωσής μας σε έναν ευρύτερο αριθμό νέων από την τοπική μας κοινωνία, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τους αιτούντες άσυλο και να προωθήσουμε τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων της περιοχής. 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

 

6 νέες και νέοι ενήλικες συμμετείχαν άμεσα σε αυτό το έργο και πραγματοποίησαν δραστηριότητες, προσφέροντας την εθελοντική τους συνεισφορά σε καθημερινή βάση και βοηθώντας την οργάνωση να επιτύχει τους σκοπούς και τους στόχους του έργου. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 4 χώρες - Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο, έμειναν στα Ιωάννινα και εργάστηκαν εθελοντικά στο πλαίσιο του έργου για περιόδους από 1 έως 7 μήνες. Ήταν ηλικίας 19 έως 30 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 23 έτη, προερχόμενοι από διαφορετικά υπόβαθρα και φέρνοντας διάφορες δεξιότητες και νέες ιδέες στην οργάνωσή μας. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν δύο κύριους τομείς - δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης με έφηβους ασυνόδευτους αιτούντες άσυλο και δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους αιτούντες άσυλο και συναφή θέματα. Οι δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης με εφήβους αιτούντες άσυλο πραγματοποιήθηκαν στη δομή του Αγίου Αθανασίου για ασυνόδευτους ανηλίκους, η οποία φιλοξενεί έως και 40 ωφελούμενους ανά πάσα στιγμή και συντονίζεται από την οργάνωσή μας. Η δομή παρέχει στους εφήβους στέγαση, φροντίδα, νομική και υγειονομική υποστήριξη, εκπαιδευτική υποστήριξη, ψυχολογική και άλλου είδους υποστήριξη και υπηρεσίες. Για να συμπληρώσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη του προσωπικού της οργάνωσής μας στη δομή, οι εθελοντές του Ευρωπαικού Σώματος Αλληλεγγύης προσέφεραν καθημερινά δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης στους εφήβους. Σε γενικές γραμμές, οι θεματικές αυτών των δραστηριοτήτων κάλυπταν τον αθλητισμό, την εκπαίδευση στην ύπαιθρο, τη χειροτεχνία, τις τέχνες, τη διαπολιτισμική μάθηση, την υποστήριξη της αγγλικής γλώσσας και πολλές άλλες δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην υποστήριξη των θεμάτων τυπικής εκπαίδευσης της ηλικιακής τους ομάδας. Για παράδειγμα, μερικές από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν: εργαστήρια πολιτισμικής ανταλλαγής, πρωτοβουλίες σχετικές με την ένταξη, μαγειρική, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, ζωγραφική, χειροτεχνίες, παιχνίδια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, μουσικές δραστηριότητες και χοροί, παρακολούθηση ταινιών και συζητήσεις, κατασκευή μηχανικών κατασκευών, πειράματα βιολογίας και φυσικής, δημιουργία κατασκευών DIY, θεατρικά παιχνίδια, μαθηματικοί γρίφοι, πραγματοποίηση φωτογραφικής έκθεσης, ανακάλυψη και κατασκευή διακοσμήσεων για διάφορες γιορτές όπως το καρναβάλι, τα Χριστούγεννα και το Eid.

 

Οι δραστηριότητες αυτές ήταν απαιτητικές - απαιτούσαν εκτεταμένο σχεδιασμό και προετοιμασία, αντιμετώπιση του βέλτιστου συμφέροντος και των αναγκών των εφήβων, εκπαίδευση των εθελοντών ώστε να εργάζονται σύμφωνα με τις αρχές της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και της εργασίας για τη νεολαία, καθώς και αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τον covid-19 και άλλους περιορισμούς της τοπικής πραγματικότητας. Εδώ, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το έργο των εγκαταστάσεων του Αγίου Αθανασίου.

 

Τον υπόλοιπο χρόνο, οι εθελοντές εργάστηκαν στη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τους αιτούντες άσυλο (και τους πρόσφυγες), τις προοπτικές και τους αγώνες τους. Συνολικά, οι εθελοντές δημιούργησαν μεγάλο όγκο περιεχομένου που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσής μας, στον ιστότοπο και σε διαδικτυακές δημόσιες ομάδες τόσο στην περιοχή μας όσο και στην Ευρώπη. Μερικά από τα καλύτερα παραδείγματα του περιεχομένου που δημιουργήθηκε είναι μια έκθεση φωτογραφίας όπου οι εθελοντές αποτυπώνουν κάποιες στιγμές που μοιράστηκαν με τους ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο κατά τη διάρκεια του εθελοντικού τους έργου, ένα βίντεο-ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση όπου άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για τη μετανάστευση και ένας εικονικός χάρτης που εξηγεί το πλαίσιο διαφόρων χωρών από τις οποίες οι άνθρωποι προσφεύγουν σήμερα. Το σύνολο αυτού του περιεχομένου αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με αυτά τα θέματα, προωθώντας έτσι την κατανόηση και την αλληλεγγύη προς τους αιτούντες άσυλο, και ταυτόχρονα, το υλικό αυτό είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη για σκοπούς εκμάθησης/μοιράσματος σε επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονται με αιτούντες άσυλο, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση (να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε και να μοιραστείτε) όλο το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτού του έργου στη σελίδα Toixos - Wall of Voices στον ιστότοπό μας (βλ. συλλογές 2021 και 2022).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

 

Η Maewenn από τη Γαλλία γράφει: "Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που είχα να γνωρίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και για όλες τις στιγμές που πέρασα με τους ασυνόδευτους ανηλίκους της δομής του Περάματος. Θα μου μείνουν πολύτιμες αναμνήσεις. Θα θυμάμαι το γέλιο που μοιραστήκαμε, τις εποικοδομητικές συζητήσεις που ανταλλάξαμε, τους χορούς και τα τραγούδια που μάθαμε (ναι, έχω μια ολόκληρη λίστα με τραγούδια), τα γεύματα που φάγαμε μαζί και όλες αυτές τις ανάμεικτες γλώσσες. Η λέξη "μοιράζομαι", νομίζω, είναι η τέλεια λέξη για να περιγράψω αυτό που ζήσαμε με τους εφήβους: δυνατές στιγμές ανταλλαγής. Το δύσκολο γλωσσικό εμπόδιο δεν εμπόδισε αυτές τις στιγμές και μάλιστα έκανε την εμπειρία πιο πολύτιμη: είναι εκπληκτικό να μπορείς να καταλάβεις κάποιον χωρίς λόγια, να απολαμβάνεις μια στιγμή μοιράσματος μέσα από το γέλιο, τη μίμηση και τα απλά βλέμματα".

 

Η Gisela από την Ισπανία λέει: "Η εθελοντική μου εργασία περιελάμβανε δύο πράγματα: αφενός, εργασία γραφείου, όπου προετοιμάζαμε τις απογευματινές δραστηριότητες και δουλεύαμε πάνω σε ένα προσωπικό σχέδιο- αφετέρου, πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης σε ένα κέντρο για ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. Επιπλέον, στον ελεύθερο χρόνο μου, είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω την πόλη και να ταξιδέψω στη χώρα, απολαμβάνοντας τη γαστρονομία και τα τοπία της. Ευχαριστώ το Κέντρο Νέων Ηπείρου που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω μια τόσο όμορφη εμπειρία, από την οποία παίρνω φίλους και μάθηση, πολύ μάθηση. Φεύγω με μια βαλίτσα γεμάτη πράγματα από διαφορετικές χώρες και με περισσότερες πνευματικές και πολιτιστικές αποσκευές".

 

Ο Dani από την Ισπανία μοιράζεται την εμπειρία του: "Σε αυτούς τους 6 μήνες μπόρεσα να εξελιχθώ ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας, μαθαίνοντας πολλά από τους συναδέλφους μου και, επίσης, από τους ανηλίκους, και ταυτόχρονα μπόρεσα να γνωρίσω αυτή την υπέροχη χώρα, μαθαίνοντας για τον πολιτισμό της και την πολύ σημαντική ιστορία της. Γράφω από το αεροδρόμιο έτοιμη να επιστρέψω στην Ισπανία έχοντας μάθει πολλά και δεν μπορώ παρά να τους ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστώ τους 10 εθελοντές που κατάφερα να γνωρίσω αυτό το διάστημα, όλους τους συναδέλφους στο γραφείο και την υπέροχη ατμόσφαιρα εργασίας, και ευχαριστώ τους εφήβους που μου έμαθαν τόσα πολλά. Σας ευχαριστώ για αυτούς τους 6 μήνες!"

 

Η Λάουρα από την Ιταλία γράφει: "Είχα καλές προσδοκίες μπαίνοντας σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς έχω έντονο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Έτσι, ήμουν ενθουσιασμένη που θα βίωνα από κοντά το πώς λειτουργεί μια εγκατάσταση που φιλοξενεί έφηβους αιτούντες άσυλο και που θα αλληλεπιδρούσα μαζί τους σε καθημερινή βάση. Από αυτή την άποψη, η εμπειρία μου ξεπέρασε τις προσδοκίες μου: Πέρασα υπέροχα επικοινωνώντας με τους αιτούντες άσυλο και μαθαίνοντας από αυτούς".

 

Η Chiara από την Ιταλία μοιράζεται τις αναμνήσεις της: "Δεν ήξερα ότι για 5 μήνες, η πόλη των Ιωαννίνων, οι εθελοντές και οι άλλοι υπέροχοι άνθρωποι που γνώρισα, θα γίνονταν το σπίτι μου και η οικογένειά μου. Η επαφή με την πραγματικότητα της δομής, το να ακούω τις ιστορίες των ωφελούμενων και τις ελπίδες τους για το μέλλον ήταν μια πολύ συγκινητική εμπειρία για μένα και σίγουρα ωρίμασα ως άνθρωπος. Αυτοί οι μήνες ήταν πραγματικά σημαντικοί για μένα. Έμαθα τόσα πολλά για τον εαυτό μου και τους άλλους. Θα φυλάξω αυτή την υπέροχη εμπειρία για πάντα και είμαι σίγουρη ότι θα τους συναντήσω όλους ξανά, στην Ελλάδα, την Ιταλία ή όπου αλλού θα ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας".

 

Ο Alphonse από το Βέλγιο γράφει: "Μου άρεσε πολύ η δουλειά μου, η οποία συνίστατο αφενός στην οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και στην επίβλεψη δραστηριοτήτων που αφορούσαν το τσίρκο. Μάλιστα, μια αμερικανική ΜΚΟ ήρθε ένα μήνα για να διδάξει τσίρκο σε νεαρούς αιτούντες άσυλο. Τους βοηθήσαμε να επιβλέπουν τις δραστηριότητες και ακόμη και το απλό γεγονός της ανακάλυψης του τσίρκου ήταν μια μοναδική εμπειρία. Από την άλλη πλευρά, είχα επίσης ένα προσωπικό έργο που ήταν η συνδιοργάνωση μιας έκθεσης φωτογραφίας. Φωτογράφιζα τους νέους για λίγες ημέρες και πριν φύγω, εκτυπώσαμε τις φωτογραφίες μας με την Chiara, μια άλλη εθελόντρια, και τις βγάλαμε στο δρόμο. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα να δείξω τη δουλειά που είχα κάνει για πάνω από ένα μήνα. Βρήκα τη δουλειά μου πολύ ενδιαφέρουσα και το γεγονός ότι περνούσα λίγες ώρες την ημέρα μιλώντας και ανταλλάσσοντας στιγμές με νεαρούς πρόσφυγες ήταν κάτι πολύ ωραίο, πολύ εμπλουτιστικό και πρέπει να πω ότι έμαθα επίσης πολλά μαζί τους. Μου άρεσε επίσης το γεγονός ότι μπορούσα να επικοινωνώ στα γαλλικά (τη γλώσσα μου) με ορισμένους πρόσφυγες και μερικές φορές να κάνω μεταφράσεις γαλλικών-αγγλικών όταν ήταν απαραίτητο. "

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε πλήρη άρθρα σχετικά με την εμπειρία όλων των εθελοντών στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος στην ενότητα "Οι εθελοντές μας".

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (I.NE.DI.VI.M.).

This project was co-funded by the European solidarity corps program of the European Commission.