Πρόγραμμα εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης «Ένταξη αιτούντων άσυλο στην κοινωνία της Ηπείρου»

Το πρόγραμμα εθελοντισμού ESC πραγματοποιήθηκε από την ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για 13 μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, στα Ιωάννινα.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Το έργο υποστήριξε και προώθησε την ένταξη των αιτούντων άσυλο και προώθησε την πρόληψη των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων κατά των περιθωριοποιημένων αιτούντων άσυλο στην περιοχή της Ηπείρου και στην Ευρώπη, προωθώντας την εθνική ποικιλομορφία, την αλληλεγγύη, την ανοχή προς τους αιτούντες άσυλο, την ισότητα, την πολιτιστική κατανόηση και την αλληλεγγύη. Επίσης, το έργο προώθησε τη διαπολιτισμική συνεργασία, οικοδόμησε εμπειρίες και ικανότητες όλων των εμπλεκόμενων οργανώσεων-εταίρων και, το σημαντικότερο, αύξησε τις ικανότητες και τις μελλοντικές δυνατότητες απασχόλησης των νέων που συμμετείχαν άμεσα και έμμεσα στο έργο.

 

Από μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, το έργο είχε ως στόχο να υποστηρίξει και να βελτιώσει τις καθημερινές δραστηριότητες της οργάνωσής μας για τα παιδιά αιτούντων άσυλο και τους ασυνόδευτους νέους, να αυξήσει τις ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης για τα παιδιά και τους νέους αιτούντων άσυλο στην περιοχή της Ηπείρου, να προωθήσει μια δίκαιη και θετική εικόνα των αιτούντων άσυλο στην Ήπειρο και σε ευρύτερο επίπεδο, να στηρίξουμε την ικανότητα της οργάνωσής μας, να βελτιώσουμε τη δημιουργικότητα και τη διαπολιτισμική διάσταση εντός της οργάνωσής μας, και να προωθήσουμε τις εθελοντικές δραστηριότητες της οργάνωσής μας σε έναν αυξημένο αριθμό νέων από την τοπική μας κοινωνία, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τους αιτούντες άσυλο και να προωθήσουμε τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων της περιοχής.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

 

12 νέοι ενήλικες συμμετείχαν άμεσα σε αυτό το έργο και πραγματοποίησαν δραστηριότητες, προσφέροντας την εθελοντική τους συνεισφορά σε καθημερινή βάση και βοηθώντας τον οργανισμό μας να επιτύχει τους σκοπούς και τους στόχους του έργου. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 4 χώρες - Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, έμειναν στα Ιωάννινα και εργάστηκαν εθελοντικά στο πλαίσιο του έργου για περιόδους από 2 έως 7 μήνες. Ήταν ηλικίας 19 έως 30 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 23 έτη, προερχόμενοι από διαφορετικά υπόβαθρα και φέρνοντας διάφορες δεξιότητες και νέες ιδέες στον οργανισμό μας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν δύο κύριους τομείς - δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης με έφηβους ασυνόδευτους αιτούντες άσυλο και δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους αιτούντες άσυλο και συνδετικά θέματα. Οι δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης με εφήβους αιτούντες άσυλο πραγματοποιήθηκαν στη δομή του Αγίου Αθανασίου για ασυνόδευτους ανηλίκους, η οποία φιλοξενεί έως και 40 ωφελούμενους ανά πάσα στιγμή και συντονίζεται από τον οργανισμό μας. Η δομή, η οποία παρέχει στους εφήβους στέγαση, φροντίδα, νομική και υγειονομική υποστήριξη, τυπική εκπαιδευτική υποστήριξη, ψυχολογική και άλλου είδους υποστήριξη και υπηρεσίες, βρίσκεται στην ορεινή αγροτική περιοχή του Ζαγορίου. Για να συμπληρώσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη του προσωπικού του οργανισμού  μας στη δομή, οι εθελοντές του ESC αυτού του προγράμματος προσέφεραν καθημερινά δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης στους εφήβους. Σε γενικές γραμμές, οι τομείς αυτών των δραστηριοτήτων κάλυπταν τον αθλητισμό, την εκπαίδευση στην ύπαιθρο, τη χειροτεχνία, τις τέχνες, τη διαπολιτισμική μάθηση, την υποστήριξη της αγγλικής γλώσσας και πολλές άλλες δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην υποστήριξη των θεμάτων της τυπικής εκπαίδευσης της ηλικιακής τους ομάδας. Για παράδειγμα, μερικές από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν: μαγειρική, γιόγκα, ποδόσφαιρο, slacklining, ζωγραφική, χειροτεχνία, πεζοπορία, παιχνίδια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, μουσικές δραστηριότητες και χοροί, κηπουρική, παρακολούθηση ταινιών και συζήτηση, κατασκευή μηχανικών κατασκευών, πειράματα βιολογίας και φυσικής, κατασκευή DIY κατασκευών όπως ηλιακός φούρνος και ταΐστρες πουλιών, εργαστήρια βαφής με τσάντες και μπλουζάκια, αστρονομική εκμάθηση και παρατήρηση, θεατρικά παιχνίδια, μαθηματικοί γρίφοι, εκπόνηση φωτογραφίας, ανακάλυψη και κατασκευή στολιδιών για διάφορες γιορτές όπως το καρναβάλι, τα Χριστούγεννα και το Eid.

 

Οι δραστηριότητες αυτές ήταν απαιτητικές - απαιτούσαν εκτεταμένο σχεδιασμό και προετοιμασία, αντιμετώπιση του συμφέροντος και των αναγκών των εφήβων, εκπαίδευση των εθελοντών ώστε να εργάζονται σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας και της εργασίας για τη νεολαία, καθώς και αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το covid-19 και άλλους περιορισμούς της τοπικής πραγματικότητας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το έργο της δομής του Αγίου Αθανασίου εδώ.

 

Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου, οι εθελοντές ασχολήθηκαν με τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τους αιτούντες άσυλο (και τους πρόσφυγες), τις προοπτικές και τους αγώνες τους. Συνολικά, οι εθελοντές δημιούργησαν μεγάλο όγκο περιεχομένου που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού μας, στον ιστότοπο και σε διαδικτυακές δημόσιες ομάδες τόσο στην περιοχή μας όσο και στην Ευρώπη. Μερικά από τα καλύτερα παραδείγματα του περιεχομένου που δημιουργήθηκε είναι ένας οδηγός-βιβλίο για την εμπορία ανθρώπων και τη σύνδεσή της με τους πρόσφυγες, ένας βιντεοσκοπημένος οδηγός για τη διαδικασία αναζήτησης ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, ένα άρθρο για αιτούντες άσυλο με αναπηρία, ένας οδηγός σχετικά με τους LGBTQ+ πρόσφυγες, μια συλλογή ποιημάτων για τη μετανάστευση, μια έκθεση φωτογραφίας για το χρόνο αναμονής των νεαρών αιτούντων άσυλο, ένας οδηγός για αιτούντες άσυλο σχετικά με το πώς να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκλήσεις στη χώρα υποδοχής τους, ένα άρθρο σχετικά με τις τέχνες στους "προσφυγικούς καταυλισμούς" και τα οφέλη τους, μια σύντομη σειρά podcast για την κατάσταση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στα Ιωάννινα, ένα ενημερωτικό άρθρο σχετικά με το να είσαι γυναίκα υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν, ένα άρθρο σε πολλές γλώσσες για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μετάφρασης και την επισήμανση της σημασίας των μεταφραστών στην εργασία με τους αιτούντες άσυλο, ένα άρθρο σχετικά με τον ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνική ένταξη, και άλλα μικρότερα διαδικτυακά έργα. Το σύνολο αυτού του περιεχομένου αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με αυτά τα θέματα, προωθώντας έτσι την κατανόηση και την αλληλεγγύη προς τους αιτούντες άσυλο, ενώ ταυτόχρονα, το υλικό αυτό είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη και εκμάθηση/κοινή χρήση σε επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονται με αιτούντες άσυλο, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση (να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε και να μοιραστείτε) όλο το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτού του έργου στη σελίδα τΉΧΟΣ - Wall of Voices στον ιστότοπό μας (βλ. συλλογές 2021 και 2022).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

 

Η Marta από την Ιταλία γράφει: "Παρόλο που δεν ήταν η πρώτη μου εμπειρία μη τυπικής εκπαίδευσης με εφήβους, ήταν σίγουρα μια πρόκληση όσο και μια ικανοποιητική εμπειρία. Το γλωσσικό εμπόδιο, η προσωρινή διαμονή τους και ως εκ τούτου ο κύκλος εργασιών, η ευαίσθητη "εφηβεία" σε συνδυασμό με ένα σκληρό υπόβαθρο ώθησαν εμένα (και τους συναδέλφους μου εθελοντές) να βρω εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους για να τραβήξω την προσοχή και το ενδιαφέρον τους. Μόλις το πετύχεις αυτό, η πορεία σου είναι λίγο πολύ ομαλή και σου επιτρέπει να συλλάβεις πολύτιμες πληροφορίες: του αρέσει ο αθλητισμός; Ήταν άριστος μαθητής στα Μαθηματικά στο Αφγανιστάν ή αρχηγός της ομάδας του κρίκετ; Του αρέσει να ζωγραφίζει ή να χορεύει; Έχει εκπληκτικές χειρωνακτικές ικανότητες; Σας δίνει επίσης μια μεγάλη ευκαιρία να μάθετε από αυτούς!"

 

Η Gaia από την Ιταλία λέει: "Κάθε μέρα εδώ είναι μια συναισθηματική και δημιουργική καταιγίδα, η επιθυμία για δράση και ο ενθουσιασμός είναι πολλοί, και οι ιδέες στριμώχνονται στο κεφάλι μου, φλογερά από μια ανανεωμένη ζωτική ορμή. Με κάθε χαμόγελο των παιδιών, η καρδιά μου σκάει από χαρά και αγάπη, την πραγματική, φέρνοντας στο μυαλό μου τον λόγο για τον οποίο βρίσκομαι σε αυτή τη γη τόσο αρχαία, αρχέγονη, αρχαϊκή μητέρα της Δύσης. ... Πιστεύω ότι το έργο μου εδώ στα Γιάννενα είναι τόσο έντονο και βαθύ που πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται ότι ίσως είναι το μόνο πραγματικά σημαντικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Κάθε φορά που έχω την τύχη να μπορώ να συνδεθώ συναισθηματικά με τα παιδιά, ανακαλύπτω ξανά και τον εαυτό μου. Βλέπω σε αυτούς την ενσάρκωση της ελπίδας, της τιτάνιας δύναμης, της ευαλωτότητας, της ενστικτώδους προσήλωσης στη ζωή".

 

Ο Adan από τη Γαλλία μοιράζεται την εμπειρία του: "Βελτίωσα πολύ τις δεξιότητές μου στα αγγλικά. Βελτίωσα επίσης τη δημιουργικότητά μου επειδή έπρεπε να κάνουμε νέες δραστηριότητες σχετικά με τη μη τυπική εκπαίδευση κάθε εβδομάδα. Επιπλέον, βελτίωσα την ικανότητά μου να οργανώνω, επειδή εμείς, οι εθελοντές, ήμασταν υπεύθυνοι για την αναζήτηση ιδεών για δραστηριότητες και για τον προγραμματισμό του απογεύματος στη δομή με τους νέους εφήβους. Ανακάλυψα τον ελληνικό πολιτισμό, δοκιμάζοντας παραδοσιακά φαγητά και γνωρίζοντας ντόπιους ανθρώπους. Παράλληλα, ανακάλυψα τον αραβικό πολιτισμό, αφού μοιραζόμουν τον περισσότερο χρόνο μου με πρόσφυγες με αυτό το υπόβαθρο.

 

Η Sara από την Ισπανία γράφει: "Ο ρόλος του εθελοντή είναι πολύτιμος, γιατί συνοδεύεις και προωθείς με αντιπερισπασμό και ψυχαγωγία. Τα βοηθάς να έχουν το μυαλό τους στα σύννεφα, να απασχολούνται και να κάνουν μια εκκίνηση- ώστε μια μέρα να πετάξουν με όλη τους τη δύναμη: ελεύθερα, αποφασισμένα και χωρίς φόβο. Είναι εμπλουτιστικό να είσαι μαζί τους σε αυτή τη φαντασία και σε αυτό το παιχνίδι, να είσαι παρών και να συμμετέχεις με σώμα και ψυχή. ... Φτιάξτε έναν πιο ανθρώπινο και πιο όμορφο κόσμο με κοινωνική συμμετοχή.  Ευχαριστώ για ό,τι έμαθα, ελπίζω να άφησα ένα κόκκο του εαυτού μου εκεί".

 

Ο David από την Ισπανία μοιράζεται τις αναμνήσεις του: "Εμείς, ως εθελοντές, τους διδάξαμε πολλά πράγματα: πώς να κάνουν μακραμέ, τέχνες και χειροτεχνίες, slackline, κηπουρική, επιστημονικά πειράματα, κάναμε επίσης μια νύχτα με αστέρια, κάναμε αθλήματα ... αλλά μάθαμε επίσης πολλά πράγματα από αυτούς, μας έμαθαν νέους τρόπους να κάνουμε τις δραστηριότητες που ετοιμάσαμε γι' αυτούς, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μας δίδαξαν ταπεινότητα και άλλες αξίες, όπως το να είσαι ευτυχισμένος χωρίς να έχεις τίποτα. ... Στο σπίτι ζούσα με άλλους εθελοντές από διαφορετικές χώρες, μερικοί από αυτούς έγιναν μέρος της οικογένειάς μου. Μαγειρεύαμε μαζί, γελούσαμε μαζί, κλαίγαμε μαζί και περνούσαμε ποιοτικό χρόνο κάνοντας χιλιάδες πράγματα μαζί. "Υιοθετήσαμε" επίσης γάτες του δρόμου στον κήπο μας και τις ταΐζαμε καθημερινά. ... Η ελληνική γλώσσα ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τις πρώτες εβδομάδες, καθώς δεν είχα καμία προηγούμενη γνώση, αλλά άρχισα να μαθαίνω και τελικά έφτασα να ξέρω πώς να ανοίγω μια συζήτηση στην καθημερινότητά μου, όταν ψώνιζα ή παρήγγειλα κάτι σε μια καφετέρια ή σε εστιατόρια. Σχετικά με την Ελλάδα μπόρεσα να πάω σε πολλά διαφορετικά μέρη και γοητεύτηκα από τις παραλίες, τις θάλασσες, τα νησιά, τα δάση, τη φύση, όλα τα ζώα που είδα στη φύση, τις πόλεις όπως η Αθήνα ή η αρχαία Ολυμπία, που σε κάνουν να ταξιδεύεις στο χρόνο".

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρα τα άρθρα σχετικά με την εμπειρία όλων των εθελοντών στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος στην ενότητα Οι Εθελοντές μας.

 

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

This project was co-funded by the European Commission.