Εθελοντική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης "΄Αγιος Αθανάσιος"

Το πρόγραμμα εθελοντισμού ESC υλοποιήθηκε από την ΑΜΚΕ YC Epirus από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2024, στα Ιωάννινα.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στόχος του έργου ήταν η υποστήριξη και η διευκόλυνση της ένταξης των αιτούντων άσυλο, με παράλληλη πρόληψη των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων σε βάρος περιθωριοποιημένων αιτούντων άσυλο στην περιοχή της Ηπείρου και της Ευρώπης. Αυτό επιτεύχθηκε με την προώθηση της εθνοτικής ποικιλομορφίας, της αλληλεγγύης, της ανοχής προς τους αιτούντες άσυλο, της ισότητας, της πολιτιστικής κατανόησης και της διαπολιτισμικής συνεργασίας. Επιπλέον, το έργο είχε ως στόχο την ανάπτυξη των εμπειριών και των ικανοτήτων όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών-εταίρων και, κυρίως, την ενίσχυση των ικανοτήτων και των μελλοντικών προοπτικών απασχολησιμότητας των νέων που συμμετείχαν άμεσα και έμμεσα στο έργο.

 

Από μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, το έργο επεδίωξε να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις καθημερινές δραστηριότητες της οργάνωσής μας για τα παιδιά αιτούντων άσυλο και τους ασυνόδευτους νέους, να αυξήσει τις ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης για τα παιδιά και τους νέους αιτούντων άσυλο στην περιοχή της Ηπείρου, να προωθήσει μια δίκαιη και θετική εικόνα των αιτούντων άσυλο στην Ήπειρο και όχι μόνο, να υποστηρίξει την ικανότητα της οργάνωσής μας, να βελτιώσει τη δημιουργικότητα και τις διαπολιτισμικές διαστάσεις εντός της οργάνωσής μας και να προωθήσει δραστηριότητες εθελοντισμού σε μεγαλύτερο αριθμό νέων από την τοπική μας κοινότητα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους αιτούντες άσυλο και την ενίσχυση της συμμετοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων της περιοχής.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Έξι νέοι ενήλικες συμμετείχαν άμεσα σε αυτό το έργο, δεσμευόμενοι σε καθημερινές δραστηριότητες και προσφέροντας εθελοντικά το χρόνο τους για να βοηθήσουν την οργάνωση να επιτύχει τους στόχους και τους σκοπούς της. Οι συμμετέχοντες αυτοί προέρχονταν από πέντε χώρες - Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Τουρκία - και έμειναν στα Ιωάννινα, ενώ συμμετείχαν εθελοντικά στο έργο για περιόδους που κυμαίνονταν από 2 έως 6 μήνες. Ήταν μεταξύ 20 και 27 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 23 έτη, και έφεραν στον οργανισμό μας διαφορετικό υπόβαθρο, δεξιότητες και νέες ιδέες.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν δύο κύριους τομείς - δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης με έφηβους ασυνόδευτους αιτούντες άσυλο και δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους αιτούντες άσυλο και συνδετικά θέματα. Οι δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης με εφήβους αιτούντες άσυλο πραγματοποιήθηκαν στη δομή του Αγίου Αθανασίου για ασυνόδευτους ανηλίκους, η οποία φιλοξενεί έως και 40 ωφελούμενους ανά πάσα στιγμή και συντονίζεται από την οργάνωσή μας. Η δομή παρέχει στους εφήβους στέγαση, φροντίδα, νομική και υγειονομική υποστήριξη, υποστήριξη στην τυπική εκπαίδευση, ψυχολογική και άλλου είδους υποστήριξη και υπηρεσίες. Για να συμπληρώσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη του προσωπικού της οργάνωσής μας στη δομή, οι εθελοντές της ΟΚΕ αυτού του προγράμματος προσέφεραν καθημερινά δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης στους εφήβους. Σε γενικές γραμμές, οι τομείς αυτών των δραστηριοτήτων κάλυπταν τον αθλητισμό, την εκπαίδευση στην ύπαιθρο, τη χειροτεχνία, τις τέχνες, τη διαπολιτισμική μάθηση, την υποστήριξη της αγγλικής γλώσσας και πολλές άλλες δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην υποστήριξη των θεμάτων τυπικής εκπαίδευσης της ηλικιακής τους ομάδας. 

 

Για παράδειγμα, μερικές από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν: διαπολιτισμικά εργαστήρια μαγειρικής, πρωτοβουλίες σχετικές με την ένταξη, παιχνίδια συνεργασίας για την ενίσχυση των σχέσεων, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ζωγραφική, χειροτεχνία, δημιουργία τραγουδιών και γνωριμία με χορούς του κόσμου, δραστηριότητες για τη μύηση στην ενήλικη ζωή, παρακολούθηση ταινιών και συζήτηση, κατασκευή κατασκευών DIY, θεατρικά παιχνίδια, δυναμική της κίνησης του σώματος, μαθηματικοί γρίφοι, δημιουργία τοιχογραφίας, ανακάλυψη και κατασκευή διακοσμήσεων για διάφορες γιορτές όπως το καρναβάλι, τα Χριστούγεννα και το Eid.

 

Οι δραστηριότητες αυτές ήταν απαιτητικές - απαιτούσαν εκτεταμένο σχεδιασμό και προετοιμασία, αντιμετώπιση του συμφέροντος και των αναγκών των εφήβων, εκπαίδευση των εθελοντών ώστε να εργάζονται σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας και της εργασίας για τους νέους. Εδώ, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το έργο της δομής του Αγίου Αθανασίου.

 

Τον υπόλοιπο χρόνο, οι εθελοντές εργάστηκαν στη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τους αιτούντες άσυλο (και τους πρόσφυγες), τις προοπτικές και τους αγώνες τους. Συνολικά, οι εθελοντές δημιούργησαν μεγάλο όγκο περιεχομένου που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσής μας, στον ιστότοπο και σε διαδικτυακές δημόσιες ομάδες τόσο στην περιοχή μας όσο και στην Ευρώπη. Μερικά από τα καλύτερα παραδείγματα του περιεχομένου που δημιουργήθηκε είναι η δημιουργία ενός περιοδικού το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις, και περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις τόσο στα μέλη του προσωπικού όσο και στους εφήβους που φιλοξενούνται, μια δημόσια εκδήλωση σχετική με την κουρδική κοινότητα όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να μάθουν ποικίλα πολιτιστικά θέματα, την κατάσταση του εκτοπισμού της κοινότητας και να απολαύσουν κάποια κουρδικά πιάτα, και η δημιουργία μιας καλλιτεχνικής τοιχογραφίας σε συνεργασία με τους εφήβους όπου διαμορφώθηκαν τα μελλοντικά τους όνειρα. Το σύνολο του περιεχομένου αυτού αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με αυτά τα θέματα, προωθώντας έτσι την κατανόηση και την αλληλεγγύη προς τους αιτούντες άσυλο, ενώ ταυτόχρονα, το υλικό αυτό είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη και εκμάθηση/μοιρασμό σε επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονται με αιτούντες άσυλο, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση (να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε και να μοιραστείτε) σε όλο το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτού του έργου στη σελίδα Toixos – Wall of Voices στον ιστότοπό μας (βλ. συλλογές 2023 και 2024).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ

 

Ο Halit από την Τουρκία γράφει: "Η συμμετοχή σε δραστηριότητες με τους εφήβους και η δυνατότητα να τους συντονίζω όταν χρειάζεται με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο όμορφο είναι να είσαι και να εργάζεσαι ως ομάδα. Είμαι σίγουρη ότι θα θυμάμαι τις υπέροχες συζητήσεις και τις υπέροχες αναμνήσεις με τους φίλους μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Η ευτυχία του να γνωρίζω τόσους πολλούς ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω αυτού του προγράμματος είναι απερίγραπτη.  Υπάρχουν ακόμη και μερικοί υπέροχοι άνθρωποι ανάμεσά τους που τους αποκαλώ οικογένειά μου.  Αν ήθελα να μιλήσω για αυτούς τους ανθρώπους που αποκαλώ οικογένειά μου, θα έπρεπε να γράψω σελίδες και σελίδες άρθρων και είμαι σίγουρη ότι τίποτα αρνητικό δεν θα συμβεί σε καμία από αυτές τις σελίδες".

  

Μπορείτε να διαβάσετε πλήρη άρθρα σχετικά με την εμπειρία όλων των εθελοντών στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος στην ενότητα Διεθνείς Εθελοντές.

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (I.NE.DI.VI.M.).

This project was co-funded by the European solidarity corps program of the European Commission.