Ανταλλαγή νέων "Equalizer" στην Ελλάδα

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου υλοποίησε την ανταλλαγή νέων "Equalizer" από τις 16 έως τις 25 Νοέμβρη του 2013 στους Κουκλιούς, του Δήμου Πωγωνίου. Συνολικά πήραν μέρος στην ανταλλαγή 28 συμμετέχοντες από την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

 

Κύριο θέμα της ανταλλαγής ήταν η καταπολέμηση των διακρίσεων και όλοι οι κύριοι στόχοι που σχετίζονταν με τα κύριο θέμα. Η ανταλλαγή έκανε τους νέους να συνειδητοποιήσουν τι μορφές διακρίσεων που υπάρχουν και να συζητήσουν διάφορες μορφές τους. Έκανε τους νέους να γνωρίζουν γιατί υπάρχουν διακρίσεις, τους προετοίμασε για καταστάσεις διακρίσεων και τους έδωσε κίνητρα να είναι σε θέση να τις καταπολεμήσουν καθώς και να ανακαλύψουν τον πολιτισμό των άλλων συμμετεχόντων σε μια ελεύθερη και θετική ατμόσφαιρα και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων.

 

Όλες οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην  ανταλλαγή βασίστηκαν στη μη τυπική μάθηση, ομαδικές εργασίες. συζητήσεις, παρουσιάσεις, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις, παρακολούθηση ταινιών, πραγματοποιώντας σύντομες θεατρικές παραστάσεις, διαπολιτισμικές εκδηλώσεις, πολιτισμικές εκδρομές και το πιο σημαντικό, την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας εκδήλωσης στο κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες στα Ιωάννινα.

 

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»