Τraining course "Empower People in Solidarity" Κραϊόβα, Ρουμανία

Το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε κατά το διάστημα 15/10/21-25/10/21 στην Craiova της Ρουμανίας είχε ως θέμα “Empower people in Solidarity”. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Τουρκία. Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον καθώς έθιγε ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, αυτό της αλληλεγγύης, που όλοι λίγο ή πολύ πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι.

 

Το πρόγραμμα αφορούσε το τηλέ-δραμα και πως μπορούμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά και τις οικογένειες αυτών, ειδικά τη σημερινή εποχή που όλα συμβαίνουν διαδικτυακά. Ήταν καθημερινό, ξεκινώντας από το πρωί με ομαδικές δραστηριότητες που προωθούσαν το συλλογικό πνεύμα, την έκφραση απόψεων και τη συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα. Ακόμη, ήταν αρκετά βιωματικό καθώς οτιδήποτε το ετοιμάζαμε σε ομάδες, έπειτα το διαδραματίζαμε μπροστά σε όλους, κάνοντας το έτσι πιο παραστατικό και κατανοητό από τους άλλους. Ήταν κάτι πολύ ευχάριστο καθώς μας δινόταν η ευκαιρία για κοινωνικοποίηση, γνωριμία άλλων πολιτισμών και ανταλλαγής γνωμών.

 

Γενικότερα, χρησιμοποιήσαμε πολλές διαδραστικές μεθόδους για να παρουσιάσουμε τα όσα συζητούσαμε και μαθαίναμε σε καθημερινό πλαίσιο, όπως το παιχνίδι ρόλων.  Ακόμη, καταπιαστήκαμε έντονα με τις έννοιες τις ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης αλλά και της μη τυπικής εκπαίδευσης, που στην ουσία πρόκειται για εναλλακτικές και πρωτοποριακές μεθόδους μετάδοσης ιδεών, εμπειριών και γνωστικού περιεχομένου.

 

Στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής βραδιάς, η κάθε χώρα ανέδειξε τα θετικά στοιχεία της, κάτι το οποίο μας προσέδωσε πολλές πληροφορίες σχετικά με γεγονότα και πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τις άλλες κουλτούρες ενώ είχαμε ετοιμάσει κάποια παραδοσιακά φαγητά και εδέσματα τα οποία προσεφέραμε στους άλλους. Γενικά, το πρόγραμμα είχε έναν πολύ θετικό χαρακτήρα καθώς μάθαμε νέα πράγματα, γνωρίσαμε άτομα «διαφορετικά» από εμάς και πήραμε γνώσεις πολύ σημαντικές για το μέλλον μας. Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία για όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής αλλά και των υπολοίπων.

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program