Σεμινάριο «Embracing Diversity» στη Βόννη, Γερμανία

Το  διεθνή εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγκαλιάζοντας την διαφορετικότητα»  επρόκειτο για ένα πρόγραμμα σχετικά με την εξερεύνηση διαφορετικών σεναρίων και στοιχείων ενσωμάτωσης  και διαφορετικότητας με απώτερο σκοπό την εύρεση κοινών εδαφών πέρα από διαφορές. Συγκέντρωσε 25 επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς:  νεανική εργασία, εκπαίδευση, κοινωνική εργασία βασιζόμενη στον κλάδο της διαφορετικότητας.

 

Έντεκα Ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν μέρος στο σεμινάριο: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία και Ελλάδα. Το Κέντρο Νέων Ηπείρου πήρε μέρος σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με έναν συμμετέχοντα, ο οποίος συντονίζει διεθνή προγράμματα και εργάζεται στο κέντρο μας.

 

Η εκπαίδευση οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από την Γερμανική Εθνική Υπηρεσία των Erasmus+ Youth in Action προγραμμάτων σε συνεργασία με την SALTO (Κέντρο έρευνας, ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ : Youth in Action.

 

 

 

Στόχοι και γενικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων σε σύμβουλους νέων στο πως να διαχειριστούν την διαφορετικότητα στην καθημερινή τους εργασία και στις νεανικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως να βοηθούν νέους ανθρώπους να εκτιμούν την διαφορετικότητα και να συνεργάζονται μαζί τους παρά τις διαφορές τους.

 

Να εξερευνήσουν και να μοιραστούν σενάρια και διαφορετικά είδη διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης. Να μάθουν από μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούνται στην νεανική εργασία σε διαφορετικούς τομείς, όπως σε επιχειρήσεις ή στην τυπική μάθηση.

 

Να μεταφράσουν αυτά τα εργαλεία και τις μεθόδους στον δικό τους χώρο άσκησης  εργασίας.