Ανταλλαγή Νέων «DigiTales» στο Σταυροσκιάδι Ιωαννίνων, από 1 έως 8 Δεκεμβρίου 2016

 Στις μέρες μας, οι σύγχρονες τεχνολογίες, οι ψηφιακές δεξιότητες και η τεχνολογία πληροφοριών (ΙΤC) αποτελούν σημαντικό μέρος της ζωής των περισσότερων νέων, σε διαπροσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα απόκτησης δεξιοτήτων στην τεχνολογία και την πληροφορική. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι δεξιότητες  απαιτούνται από όλο και περισσότερους εργοδότες, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων της ΕΕ.

 

Πραγματοποιήσαμε αυτό το έργο, με σκοπό να προωθήσουμε τις δεξιότητες ψηφιακού περιεχομένου και τις δεξιότητες ITC μεταξύ των συμμετεχόντων. Θέλαμε να δείξουμε στους συμμετέχοντες τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εμπλουτίσουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την προσωπικότητά τους στην εργασία με τις τεχνολογίες, ενώ παράλληλα προσπαθήσαμε να τους αυξήσουμε το ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για τη σύγχρονη τεχνολογία για τις επαγγελματικές ανάγκες που υπάρχουν σε αυτές.

 

30 νέοι από την Ελλάδα, τη Λετονία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Εσθονία συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα και προώθησαν την χρήση των νέων τεχνολογιών και των ITC σε σχέση με τις επαγγελματικές ανάγκες τους, καθώς και μεταξύ των νέων της ΕΕ. Στα πλαίσια του προγράμματος: Αναπτύξαμε δεξιότητες των συμμετεχόντων, καθώς επεξεργαστήκαμε διάφορες ψηφιακές συσκευές και προγράμματα, όπως προσωπικούς υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές και βιντεοκάμερες, συσκευές εγγραφής φωνής, προγράμματα βίντεο, φωτογραφιών και ήχου. Αναπτύξαμε την ικανότητα των συμμετεχόντων στην καταγραφή των δραστηριοτήτων τους καθώς και της αυτό-παρακολούθησης κατά τη διάρκεια μιας μαθησιακής διαδικασίας, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Προωθήσαμε τη διαπολιτισμική μάθηση, τη διαπολιτισμική ποικιλομορφία, τη διαπολιτισμική συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, ενώ τέλος ευαισθητοποιήσαμε τους συμμετέχοντες στο πρόβλημα της ανεργίας μεταξύ των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program