Πρόγραμμα Ανταλλαγής «Destroy prejudices, help refugees» στην Adana, Τουρκία

Ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων με τίτλο «Destroy prejudices, help refugees» πραγματοποιήθηκε στην Adana, πόλη της Τουρκίας, από τις 30 Ιουνίου έως και τις 8 Ιουλίου του 2017. Τριάντα νέοι από Τουρκία, Ελλάδα, Ολλανδία και Εσθονία συμμετείχαν σε δραστηριότητες μη-τυπικής εκπαίδευσης, για να αναφερθούν σε θέματα καταστάσεων προσφύγων στην Τουρκία, αλλά και στην Ευρώπη και της προκατάληψης γύρω από αυτό το θέμα.

 

Σκοπός του προγράμματος αποτέλεσε η ανάλυση της προκατάληψης, των στερεότυπων και του φόβου αποδοχής και ενσωμάτωσης προσφύγων στην κοινωνία μας. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες όπως συζητήσεις, παρουσιάσεις, σχεδιασμούς, παιχνίδια ρόλων, διαπολιτισμικές βραδιές, ταξίδια, μια επίσκεψη σε κατασκήνωση προσφύγων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων μη-τυπικής  μορφής εκμάθησης.

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program