#DEMOcratise

Σχετικά με το σχέδιο

 

Το σχέδιο 'DEMOcratise: ενεργή νεολαία στη χάραξη πολιτικής έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα εύφορο έδαφος και τα κατάλληλα εργαλεία για αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ τον νέων και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, μέσα από 3 διαφορετικά στάδια εμβάθυνσης (focus groups, debates και συνέδριο), κάτι που θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά ενεργών πολιτών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Συνολικά 372 νέοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από 4 πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κατερίνη) θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν τις πραγματικές ανάγκες και απόψεις των νέων, να συζητήσουν πάνω σε αυτές και τέλος να σχεδιάσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για τη συμπερίληψη των νέων στη λήψη αποφάσεων.


Focus Groups

Στα πλαίσια του προγράμματος "#DEMOcratise: ενεργή νεολαία για τη χάραξη πολιτικής" αναζητήσαμε 35 άτομα 16 - 30 ετών, για τη δημιουργία focus group όπου μέσα από αυτά εξετάστηκαν οι πραγματικές ανάγκες των νέων καθώς και οι απόψεις και τα ενδιαφέροντα τους πάνω στα ζητήματα που αφορούν τον τόπο τους, τη χώρα ή ακόμα και τη ΕΕ. Στόχος ήταν να αποδελτιώσουν τις απόψεις των νέων στα Ιωάννινα και να αντιληφθούν αν και κατά πόσο τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες τους εναρμονίζονται με τους European Youth Goals αλλά και με τις στρατηγικές για τη νεολαία σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 5 Focus Groups ώστε να γίνει μια καταλογογράφηση αυτών των αναγκών στα Ιωάννινα αλλά και σαν σύνολο, σε επίπεδο εθνικό. Ας σημειωθεί πως σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων, θα έλαβαν χώρα και δραστηριότητες που βασίζονται στην μη τυπική μάθηση (ice breakers, energizers, team-building activities κ.α.) έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία της ομάδας.

 

Οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής. Φυσικά, υπήρξε σε όλη την διάρκεια των focus groups η υποστήριξη και η καθοδήγηση του φορέα μας. Τα Focus Groups πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα τους μήνες Ιανουάριο - Μάρτιο, στα γραφεία του οργανισμού μας (Ζώη Καπλάνη 10, 45444 Ιωάννινα). 

 

Στόχος

 

  • Να εξεταστούν οι πραγματικές ανάγκες των νέων καθώς και οι απόψεις και τα ενδιαφέροντά τους πάνω στα ζητήματα που αφορούν τον τόπο τους, τη χώρα ή ακόμα και την ΕΕ.
  • Η αποδελτίωση των απόψεων των νέων και να αντιληφθούν αν και κατά πόσο τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες τους εναρμονίζονται με τους European Youth Goals αλλά και με τις σταρτηγικές για τη νεολαία σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκισης.
  • Η καταλογογράφηση των θεματικών και των αναγκών, σε επίπεδο τοπικό και εθνικό.

1ο focus group 20/01/2022

2ο focus group 24/01/2022

4ο focus group 02/02/2022

3ο focus group 26/01/2022


5ο focus group 30/03/2022


Debates


 «DEMOcratise: ενεργή νεολαία στη χάραξη πολιτικής» / Debates

 

Η δημιουργία των debates όπου συμμετέχοντες, επί των πλείστων νέοι αλλά και άτομα χάραξης πολιτικής, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους ανοιχτά και να μιλήσουν για τις θεματικές που προέκυψαν από τα focus groups. Για τον λόγο αυτό οι νέοι επιθυμούν μέσα από μια σειρά επιχειρημάτων να ακουστούν και να πείσουν τα άτομα χάραξης πολιτικής ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει την δεδομένη χρονική στιγμή δεν τους εκφράζει και δεν θα μείνουν απαθείς.

 

 

Στο τέλος της εκδήλωσης στόχος είναι να μην υπάρχουν νικητές και ηττημένοι αλλά φεύγοντας όλες οι πλευρές να έχουν εκφραστεί ανοιχτά και να έχει γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά για μια κοινωνία στην οποία τα άτομα χάραξης πολιτικής στέκονται διπλά στους νέους.

 

Την Παρασκευή 01 Ιουλίου στα γραφεία του οργανισμού μας στα Ιωάννινα, πραγματοποιήθηκε το 2ο στη σειρά Debate του σχεδίου «DEMOcratise: ενεργή νεολαία στη χάραξη πολιτικής». Στο debate υπήρχαν συμμετέχοντες όπως νέοι, youth workers και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Οι θεματικές που έχουν προκύψει, στις οποίες θα γίνουν ανταλλαγές απόψεων και ιδεών  μεταξύ των συμμετεχόντων, πρόκειται να είναι η ενεργή συμμετοχή των νέων με τα κοινά και το περιβάλλον. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν debate και από τους οργανισμούς από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κατερίνη. 

Download
DEMOcratise - Debate Ιωάννινα.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB

Final Conference

Μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το DEMOcratise έφτασε στο τέλος του με την ολοκλήρωση του #Final #Conference που έλαβε χώρα στο Δημαρχειακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.  Νέοι, νέες, youth workers και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντάλλαξαν απόψεις για τη σημασία της "συμμετοχής στα κοινά" και για το ποιες είναι οι ανάγκες και ευκαιρίες που υπάρχουν για συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

 

Μετά από αρκετό καιρό δράσης και μια σειρά από συναντήσεις με νέους και υπεύθυνούς χάραξης πολιτικής, το DEMOcratise έκλεισε με ένα Συνέδριο Νέων που ως στόχο είχε να φέρει μαζί νέους από 4 πόλεις της Ελλάδας, για να σκεφτούν και να προτείνουν μαζί τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να ενισχυθεί η εμπλοκή τους στα κοινά.

 

Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου:

  • Προτάσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων (policy recommendation) στους 4 Δήμους.
  • Ένα πλάνο δράσης (action plan) που θα απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων για να γίνουν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων πιο συμπεριληπτικές.

Download
DEMOcratise infopack
#DEMO.pdf
Adobe Acrobat Document 632.2 KB

 

 

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα Erasmus+.