Σεμινάριο  <<Cultural Heritage Up Rising! >>  στη Γουαδελούπη

 

Το διεθνή σεμινάριο του Erasmus+ «Cultural Heritage Up Rising!» πραγματοποιήθηκε στη Γουαδελούπη (Γαλλική επικράτεια στην Καραϊβική) από 4 έως 12 Ιουνίου του 2019. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορούσε συντονιστές προγραμμάτων, σύμβουλους νέων, εκπαιδευτές και εργαζόμενους σε Μ.Κ.Ο από Γουαδελούπη, Ελλάδα, Γαλλία, Γουιάνα, Σουηδία, Ιταλία, Τουρκία, Πολωνία, Εσθονία και Μαρτινίκα.

 

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ανάπτυξη της κοινωνικο-επαγγελματικής συμπερίληψης και η πολιτική δέσμευση των νέων ανθρώπων. Εκείνοι που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, μπορούν να αξιοποιήσουν, να προστατεύσουν και να βελτιστοποιήσουν την πολιτισμική κληρονομιά. Έτσι, αυτή μπορεί να αποτελέσει τελικά ένα εργαλείο μη τυπικής μάθησης.

 Αναλυτικότερα στόχοι του προγράμματος ήταν:  

  • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των εργαλείων των συμβούλων νέων.
  • Η προώθηση της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής διαφορετικότητας, επιτρέποντας στις χώρες-εταίρους να ανταλλάξουν και να επισημάνουν την πολιτισμική τους κληρονομιά.
  • Η δημιουργία σταθερής και διαρκής συνεργασίας μεταξύ ειδικών σε θέματα πολιτισμικότητας και νέων επαγγελματιών, ώστε να ενεργοποιήσουν την εξέλιξη νέων διαπολιτισμικών προγραμμάτων προωθώντας την προστασία της κληρονομιάς και την συμπερίληψη νέων ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες, μοιράστηκαν τις καλύτερες πρακτικές του προγράμματος, κοινωνικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες, επισκέφθηκαν πολλές τοπικές Μ.Κ.Ο και κοινωνικές επιχειρήσεις που εργάζονται σε αυτό το πεδίο. Επίσης, ασχολήθηκαν και με μελλοντικές συνεργασίες, για προγράμματα που θα προωθούν την προστασία της κληρονομιάς και την συμπερίληψη νέων ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Οι εκπρόσωποι του Κέντρου Νέων Ηπείρου, όχι μόνο δημιούργησαν νέες διεθνής συνεργασίες με οργανισμούς από Ευρώπη και Νότιο Αμερική αλλά  ανέπτυξαν ιδέες  και για τοπικά προγράμματα στα πλαίσια της διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς στην περιοχή της Ηπείρου.