Σεμινάριο “COOL PLAY, fostering interculturality by playing” στη Tarrassa, Ισπανίας

Από τις 11 έως τις 16 Δεκεμβρίου δύο άτομα που εμπλέκονται με τον οργανισμό μας, το Κέντρο Νέων Ηπείρου, συμμετείχαν στο σεμινάριο "Coolplay" που έγινε στην πόλη Terrassa της Ισπανίας και το οποίο συντόνισε ο οργανισμός La Víbria Intercultural.

 

Το "COOL PLAY, fostering interculturality by playing" είχε ως στόχο την προώθηση της χρήσης παιχνιδιών στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το έργο αποσκοπούσε επίσης στη δημιουργία ενός δικτύου ενώσεων που εργάζονται στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μέσω της ανταλλαγής εργαλείων, καλών πρακτικών και κοινών δράσεων που βασίζονται στη χρήση των παιχνιδιών και της μη τυπικής εκπαίδευσης ως εργασιακής μεθοδολογίας.

 

Η La Víbria Intercultural ιδρύθηκε το 2003 με αποστολή την προώθηση αξιών που αφορούν τη διαφορετικότητα και τη διαπολιτισμικότητα μεταξύ των νέων και της κοινωνίας γενικότερα, μέσω εμπειριών διεθνούς κινητικότητας και κοινωνικοπολιτιστικών πρωτοβουλιών που βασίζονται στη μη τυπική εκπαίδευση. Έκτοτε, η La Víbria εργάζεται για να παρακινήσει τη συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και να ενθαρρύνει τους νέους να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

ERASMUS+ 

 

 

Το σχέδιο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.