CommEUnication – Δέσμευση των νέων για την επικοινωνία με την ΕΕ

Το σχέδιο στοχεύει στην καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού μέσω της οικοδόμησης μιας νέας στρατηγικής επικοινωνίας ικανής να προωθήσει τη σωστή κατανόηση της ΕΕ, των αξιών και των οφελών της και να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να διευρύνουν τη συμμετοχή τους στα κοινά και να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση. Για να επιτευχθεί αυτό, το σχέδιο θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της γενικής αντίληψης της ΕΕ σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και στην προώθηση στοχευμένων πληροφοριών σε εκείνους τους τομείς πολιτικής που αποτελούν προτεραιότητα στην ατζέντα της ΕΕ και που είναι πιο επιρρεπείς στην παραπληροφόρηση. Επίσης θα επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων εργαλείων επικοινωνίας ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινότητας.

 

 

Συντονιστής του σχεδίου είναι η Ιταλική Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλοι εταίροι είναι το Κέντρο Νέων Ηπείρου(Ελλάδα), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικής και Πολιτικής Ανάλυσης και Υποθέσεων (Βέλγιο), το Ίδρυμα Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης (Βουλγαρία), Associação Social Recreativa Cultural e Bem Fazer Vai Avante (Πορτογαλία), TASC Europe Studies Company Limited by Guarantee (Ιρλανδία) και Eurasia Net (Γαλλία).

 

 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς αυτού του σχεδίου, σκοπεύουν να υλοποιήσουν συνολικά 11 εκδηλώσεις (τοπικές και διεθνείς) που διαμορφώνονται με βάση τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε, η οποία είχε ως στόχο την καλύτερη και ευρύτερη κατανόηση του φαινομένου της παραπληροφόρησης στην ΕΕ και την καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών. Μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, θα διεξαχθούν τοπικές θεματικές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και διαδραστικές εκπαιδεύσεις (training), που θα απευθύνονται σε φοιτητές και νέους επαγγελματίες διαφορετικού υπόβαθρου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά πληροφόρησης και να διευκολυνθεί η δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτά τα training είναι προπαρασκευαστικές για την τελική φάση του σχεδίου, η οποία θα περιλαμβάνει δύο δημιουργικά εργαστήρια όπου επιλεγμένες ομάδες από συμμετέχοντες των training, με επικεφαλής νέους δημιουργικούς επαγγελματίες επιλεγμένους σε εθελοντική βάση, καλούνται να διαμορφώσουν τις ιδέες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδραστικών συνεδριών, σε νέους τρόπους επικοινωνίας με την Ευρώπη. Τα τελικά αποτελέσματα του σχεδίου θα παρουσιαστούν στο κοινό κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης και στη συνέχεια θα διανεμηθούν μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών για την καλύτερη διάδοσή τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε σε κάθε επίπεδο για την αποτελεσματική επικοινωνία της Ευρώπης.

 


Εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση, Μάιος 2021

Στις 10 Μαΐου 2021, και οι επτά εταίροι του σχεδίου συμμετείχαν σε μια ολοήμερη διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση προκειμένου να ξεκινήσει το έργο, να ληφθούν οι τελευταίες αποφάσεις σχετικά με το σχέδιο επικοινωνίας και, κυρίως, να ολοκληρωθεί η έρευνα που είναι το πρώτο βήμα υλοποίησης αυτού του έργου. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ για τις διαδικασίες, τους θεσμούς, τα ζητήματα και την παραπληροφόρηση της ΕΕ. Θα συμπληρωθεί από 1000 πολίτες της ΕΕ τους επόμενους μήνες και θα δώσει τον τόνο για την υπόλοιπη υλοποίηση του έργου, τις τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες και τα πιθανά αποτελέσματα.


Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της  Έρευνας στο Δουβλίνο, Οκτώβριος 2021

 

Η πρώτη δια ζώσης εκδήλωση του σχεδίου CommEUnication πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 7/10 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Είχαμε την τιμή να φιλοξενηθούμε από τον οργανισμό  TASC, ο οποίος είναι ένας από τους εταίρους του σχεδίου και να έχουμε στο πάνελ μας τον Jonathan Claridge Επικεφαλής Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία.

 

 

 

Το πάνελ των ομιλητών μας από την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα παρουσίασε με επιτυχία τα αποτελέσματα της έρευνας του σχεδίου υπογραμμίζοντας μερικά από αυτά, όπως για παράδειγμα: Το 73,61% αισθάνεται προνομιούχο ως πολίτης της ΕΕ, ωστόσο λιγότερο από το 10% των ερωτηθέντων γνωρίζει καλά τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και το 86,87% δεν γνωρίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct. 

 

Η βιντεοσκόπηση του συνεδρίου είναι διαθέσιμη εδώ.


Local Training στα Ιωάννινα 11/12/2021Creative Labs σε Πόρτο και Ρώμη, Απρίλιος - Μάιος 2022

Οι οργανισμοί FIDU (Ιταλία) και e VAI Avante (Πορτογαλία) φιλοξένησαν τα δημιουργικά εργαστήρια (creative labs), στα οποία συμμετείχαν νέοι ενήλικες και εκπρόσωποι των οργανισμών. Κατά τη διάρκεια του δημιουργικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο για να βρουν πλατφόρμες και πηγές από όπου μπορούν να αντλήσουν αξιόπιστες πληροφορίες και παράλληλα εργάστηκαν στο πώς να αντιμετωπίσουν τις ψευδείς πληροφορίες, αναδεικνύοντας σχετικό περιεχόμενο. Στην Ιταλία, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν δύο εργαλεία επικοινωνίας σχετικά με την παραπληροφόρηση, την κρατική προπαγάνδα και τον αντίκτυπό τους ενάντια στις αξίες της ΕΕ. Είχαν επίσης την ευκαιρία να έχουν μια εμπλουτιστική συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων με τον Adriano Addis, υπεύθυνο Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιταλία. 

 

Το περιεχόμενο που παρήχθη κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα παρουσιαστεί στην τελική εκδήλωση του σχεδίου και θα είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο για το ευρύ κοινό μέσα στους επόμενους μήνες.


Σύνοψη Αποτελεσμάτων της  Έρευνας

Αυτά τα αποτελέσματα βασίζονται στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου από 989 ερωτηθέντες που καλύπτουν 7 χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο (Ιταλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία) συν άλλες χώρες της ΕΕ (συγκεκριμένα 38 ερωτηθέντες από Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Κροατία , Πολωνία, Ισπανία, Τσεχία, Ολλανδία, Λετονία, Σλοβενία, Ουγγαρία) και 23 ερωτηθέντες από χώρες εκτός ΕΕ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σενεγάλη, Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, Βραζιλία, Κίνα, Λευκορωσία, Βόρειο Μακεδονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Χονγκ Κονγκ, Νότος Αφρική, Καναδάς, Μεξικό, Αγκόλα, Αιθιοπία).

 

Προσωπικά δεδομένα και υπόβαθρο ερωτηθέντων

 

Συνολικός αριθμός ερωτηθέντων: 989

Ηλικία: Από 17 έως 71 ετών. (56,93% των ερωτηθέντων γεννήθηκαν μεταξύ 1986 και 2001 με μέση ηλικία τα 26 έτη)

Φύλο: 43% άντρες, 55% γυναίκες και 2% προτιμούν να μην πουν

Τοποθεσία: 83% από αστικές περιοχές, 17% από αγροτικές

Εκπαίδευση: 40% κάτοχοι πτυχίου ή επαγγελματικού διπλώματος και 28% Μεταπτυχιακού 26% απόφοιτοι γυμνασίου, 3,5% PhD ή Dphil, 2% κανένα από τα παραπάνω

Τρέχουσα εργασία και εκπαίδευση: 42,67% μισθωτοί, 13,55% αυτοαπασχολούμενοι, 25,28% φοιτητές, σχεδόν 6% άνεργοι, 8% άλλο με 18 άτομα στα 89 (22%) συνταξιούχοι.

 

Κατανόηση της ΕΕ

 

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μεταξύ 27% και 40% δεν είχαν καθόλου πληροφορίες για την ΕΕ.

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μεταξύ 26% και 31% δεν είχαν καθόλου πληροφορίες για την ΕΕ.

 

 

Εξοικείωση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα: Το 53,44% γνωρίζει τον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ.


Συμμετοχή στις τελευταίες ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές εκλογές: το 55,21% ψήφισε, το 32,82% δεν ψήφισε, το 4,27% δεν ενδιαφέρθηκε και σχεδόν το 8% δεν ήταν επιλέξιμο. Γνώση ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών κομμάτων: Το 24% γνωρίζει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και το 39% γνωρίζει ορισμένα από αυτά.

 

Πολιτικές της ΕΕ

 

Ο αντίκτυπος της ΕΕ στη χώρα σας: 56% θετικός, 25% θετικός και αρνητικός, 8% αρνητικός. Το 6% δεν γνωρίζει ή δεν έχει κανένα αντίκτυπο.

 

 

Η γνώμη για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν είναι ούτε αρνητική ούτε θετική.


 

 

Εξοικείωση με τις τρέχουσες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το 43,38% αγνοεί την «Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας». Το 40,46% αγνοεί «Μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους». Το 39,50% αγνοεί «Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο»· Το 39,35% αγνοεί "Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία", 34,80% αγνοεί "Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία" και "Μια Ευρώπη που ταιριάζει στην ψηφιακή εποχή", μόνο <10% γνωρίζει καλά τις προτεραιότητες. Πάνω από το 10% γνωρίζει καλά την  "Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία".

 

Είστε ενεργός πολίτης της ΕΕ; Το 47% ναι / Το 20% δεν γνωρίζει / Το 33% θεωρεί ότι δεν είναι ενεργό.

 

Πρόσβαση στην ενημέρωση

 

Τακτική χρήση μέσων ενημέρωσης: Facebook: 68,15% Ψηφιακές εφημερίδες: 67,67% Τηλεόραση: 61,28% Instagram: 60,31% YouTube: 56,45% Ραδιόφωνο: 40,41% Podcast: 28,11% Twitter: 25,69% LinkedIn: 24% Online Blogs: 15,32% TikTok: 13,99% Έντυπη Εφημερίδα: 11,46% Snapchat: 11,22% Διαδικτυακό φόρουμ όπως το Reddit: 8,44% Άλλο: 1,33%.

 

Οι πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης που είναι περισσότερο ευάλωτες στην παραπληροφόρηση και τις ψεύτικες ειδήσεις: το Facebook και έπειτα ακολουθεί το Instagram, το Twitter και η τηλεόραση.

 

 

Η πιο κοινή στρατηγική για τον εντοπισμό παραπληροφόρησης και ψεύτικων ειδήσεων: Έλεγχος με άλλες πηγές ειδήσεων, και έπειτα ακολουθεί ο περαιτέρω έλεγχος του δημοσιεύματος ή/και του ιστορικού του συγγραφέα.

 

 


Ο μέσος αντίκτυπος της παραπληροφόρησης είναι 4 σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 5 είναι σημαντικός αντίκτυπος.

 

Παρακολούθηση των εθνικών πολιτικών προσώπων για αποφάσεις της ΕΕ: 31,07% μία ή περισσότερες φορές το μήνα, 21,58% μία ή λιγότερες φορές την εβδομάδα, 17,14% σπάνια, 12,33% μία ή περισσότερες φορές το χρόνο, 10,23% δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική,  7,64% ποτέ/λιγότερο από μια φορά το χρόνο.

 

Μέσα ενημέρωσης που ακούτε ή διαβάζετε για την ΕΕ;

Μία ή περισσότερες φορές την ημέρα: Τηλεόραση: 27,01%, Facebook 26,17% , Ψηφιακή ή έντυπη εφημερίδα 23,36%

Μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα: Ψηφιακή ή έντυπη εφημερίδα 34,25%, Τηλεόραση 31,38%,  Ραδιόφωνο 22,29%

 

Μία ή περισσότερες φορές το μήνα: Ψηφιακή ή έντυπη εφημερίδα 17,06%, Τηλεόραση 17,60%,  Youtube 16,67%


Απειλείται σήμερα η ΕΕ; 59,34% Ναι, 20,71% Όχι, 19,95% Δεν Ξέρω

 

Ο κύριος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ΕΕ: 29,66% εθνικισμός και απομάκρυνση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 14,54% κλιματική αλλαγή, 12,63% κοινωνικά προβλήματα όπως η ανισότητα και η φτώχεια, 9,69% τρομοκρατία και ανασφάλεια, 9,40% μετανάστευση, 8,81% δημοκρατικό έλλειμμα των ευρωπαϊκών θεσμών, 7,34% παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις, 3,82% εντάσεις με ξένα κράτη όπως η Ρωσία ή η Κίνα.

 

Εμπιστοσύνη στην ηγεσία της ΕΕ μετά την πανδημία: 51,01% ίδια με πριν, 13,76% αυξήθηκε, 23,86% μειώθηκε, το 11,36% δεν γνωρίζει.

 

Υπάρχει ικανοποιητική νομική προστασία για τους υποεκπροσωπούμενους/μειονεκτούντες πληθυσμούς: 49,49% όχι, 20,33% ναι, το 30,18% δεν γνωρίζει.

 

Ενημερώνει η εθνική κυβέρνηση αρκετά για τις αποφάσεις που λαμβάνει στην ΕΕ; 73,11% όχι, 11,74% ναι, το 15,15% δεν γνωρίζει.

 

 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct: Το 86,87% δεν γνωρίζει.

 


Τι είναι αυτό που θα έκανε τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά στην ΕΕ: 65,15% περισσότερη εκπαίδευση για την ΕΕ στα σχολεία, 64,65% περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕ διαθέσιμες στο κοινό, 44,82% περισσότερες διαβουλεύσεις με τους πολίτες σχετικά με την πολιτική, 36,96% διαφορετικοί τρόποι συμμετοχής εκτός από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 9,47% αλλαγή στις πολιτικές της ΕΕ όπως: εκπροσώπηση από νεότερους πολιτικούς, ευρωπαϊκός φεντεραλισμός, ενημερωτικές αφίσες σε όλη την πόλη, άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, κοινή κοινωνική πολιτική, περισσότερα προγράμματα όπως το Erasmus για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, για την υποβολή αναφορών να απαιτούν λιγότερες από 1.000.000 υπογραφές, η ΕΕ να γίνει περισσότερο δημοκρατική, περισσότεροι έλεγχοι σε χώρες που παρουσιάζουν αντιδημοκρατικά σημάδια, τηλεοπτικό κανάλι της ΕΕ που λειτουργεί σε συνεργασία με εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και την Επιτροπή, ισχυρότερη δράση για το κλίμα, ισχυρότερη Ευρώπη σε διπλωματικό επίπεδο, ισχυρότερη πολιτική πολυγλωσσίας, περισσότερα αποτελεσματικά κονδύλια, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τα σχολεία, επιβεβαίωση των αξιών και των αρχών της στην πράξη, κλείσιμο των εθνικών κοινοβουλίων.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!

Download
General Survey Report.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Download
Greece Survey Report.pdf
Adobe Acrobat Document 273.9 KB

This project has been funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union.

 

Its contents and materials are the sole responsibility of its authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.