Ανταλλαγή νέων "Colourful Europe" στην Ελλάδα

”Η ανταλλαγή νέων «Colorful Europe» πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2013 διήρκεσε 10 ημέρες στο Δήμο Πωγωνίου, και συμμετείχαν 30 συμμετέχοντες από την Ελλάδα, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία.

 

Κύρια θέματα της Ανταλλαγής ήταν η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και η τέχνη και πολιτισμός. Κύριοι στόχοι της Ανταλλαγής ήταν: η συζήτηση και η διάδοση των παραδοσιακών αξιών, της παραδοσιακής τέχνης και του πολιτισμού, η συζήτηση γύρω από την τρέχουσα κατάσταση και το μέλλον της ΕΕ, για να μοιραστούν οι συμμετέχοντες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές αξίες μεταξύ τους και να μάθουν νέες τεχνικές τέχνης. Έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να μοιραστούν εμπειρίες, γνώσεις και απόψεις για την ΕΕ, την τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ, πιθανές δράσεις μας για ένα επιτυχημένο και ισχυρό μέλλον της ΕΕ. Παρακίνησε τους συμμετέχοντες να είναι περισσότεροι ενεργοί πολίτες και οι πολίτες της ΕΕ γενικότερα. Να μάθουν για άλλους πολιτισμούς, να μάθουν τη σημασία να γνωρίζουν για διαφορετικούς πολιτισμούς και να μάθουν τι συνδέει τόσους πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και εθνικότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και να συμπεριλάβει τα θέματα της Ε.Ε σε καλλιτεχνικές εκφράσεις.

 

Πολλές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων όπως: παρουσιάσεις των εθνικών ομάδων για την παραδοσιακή τέχνη και τον πολιτισμό τους, συζητήσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Ε.Ε σε διαφορετικές πτυχές, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης εργαστήρια τέχνης (Κολάζ, γλυπτική σε χαρτί, ζωγραφική σε ξύλο) όπου όλα τα έργα τέχνης είχαν θέμα την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτισμικές εκδρομές στο Μονοδένδρι, την  Αρίστη, την χαράδρα του Βίκου, το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης και τα Ιωάννινα και τα Σύββοτα. Υλοποίηση flash  mob στην Παραμυθιά με σκοπό να μοιράσουν πληροφορίες σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη νεολαία  και τις ευκαιρίες του  Erasmus +, επίσκεψη σε κέντρο παιδικής μέριμνας Πωγωνιανής για να παραδοθούν μερικά από τα έργα τέχνης όπου είχαν δημιουργήσει οι συμμετέχοντες, επίσκεψη παραδοσιακής φάρμας, παρακολούθηση ταινιών, πολιτισμικές παρουσιάσεις κάθε χώρας από τους συμμετέχοντες και άλλα πολλά!

 

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»