Εκπαιδευτικό πρόγραμμα CIRI «Συνεργασία για την βελτίωση της ενσωμάτωσης των προσφύγων»  από 4 έως 12 Μαΐου 2019 στην Ελλάδα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Συνεργασία για την βελτίωση της ενσωμάτωσης των προσφύγων» υλοποιήθηκε από 4 έως 12 Μαΐου στα Ιωάννινα στην Ελλάδα. Το διεθνή εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοξενήθηκε από το Κέντρο Νέων Ηπείρου και χρηματοδοτήθηκε από τα Erasmus+ προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

38 κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι νέων, δάσκαλοι, εκπαιδευτές και εθελοντές συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό να ανταλλάξουν επαγγελματικές εμπειρίες, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να εξερευνήσουν πιθανούς τρόπους για μια πιο ποιοτική ενσωμάτωση των προσφύγων, μεταναστών, αιτούντων ασύλου και εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων, στις τοπικές κοινότητες.

Γενικό πλαίσιο του προγράμματος

Καθώς η εισροή των προσφύγων στις Ευρωπαϊκές χώρες έχει μειωθεί το 2017 και το 2018 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η ανάγκη για άμεση υποστήριξη εργασίας για τους πρόσφυγες έχει μειωθεί αλλά οι ανάγκες αυτών για ενσωμάτωση και κοινωνική εργασία έχει αυξηθεί. Ακόμη και αν η εισροή νέων προσφύγων προς την Ευρώπη έχει μειωθεί, η εισροή εξακολουθεί να συνεχίζεται και η ανάγκη για ενσωμάτωση αυτών στην Ευρώπη  καθώς και για κοινωνική εργασία, θα είναι απαραίτητη για τα επόμενα χρόνια. Πολλοί τοπικοί και περιφερειακοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην μάθηση των ιδιαιτεροτήτων για εργασία με πρόσφυγες, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί που είναι πρόθυμοι ή έχουν χρόνο για να εκπαιδεύσουν τους σύμβουλους νέων των οργανισμών. Το Κέντρο Νέων Ηπείρου είναι ένας οργανισμός, του οποίου ορισμένοι σύμβουλοι νέων ήταν τυχεροί καθώς συμμετείχαν σε ιδιωτικά σεμινάρια από εθνικούς και διεθνής ανθρωπιστικούς οργανισμούς για εργασία νέων με πρόσφυγες, και από το 2016 παρέχει δραστηριότητες για παιδιά σε προσφυγικές δομές της περιοχής της Ηπείρου.

 

Αντικείμενα του προγράμματος

• Να αυξηθεί η ποιότητα και οι ηθικές προσεγγίσεις για ενσωμάτωση και κοινωνική εργασία για πρόσφυγες και ειδικότερα για νέους πρόσφυγες (παιδιά, νεολαία).

• Να βελτιωθεί η συνεργασία και η τακτική ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διάφορων οργανισμών από ποικίλες χώρες, που εργάζονται με παιδιά προσφύγων και νέους.

• Να προωθήσουν την χρήση των Erasmus+ προγραμμάτων ως εργαλείο για να αυξηθεί η ποιότητα στην κοινωνική εργασία και στην ενσωμάτωση των προσφύγων, κυρίως παιδιών και νέων προσφύγων.

• Να αυξηθεί η συμπερίληψη μιας άκρως περιθωριοποιημένης κοινωνικής ομάδας προσφύγων στην Ευρωπαϊκή κοινωνία (με έμφαση στην ενσωμάτωση των παιδιών και των νέων, καθώς επίσης και των γηραιότερων μελών της οικογένειας για να έχουν μια ευκολότερη ενσωμάτωση).

 

Πέρα από την εστίαση στην προσφυγική ενσωμάτωση, έγιναν συζητήσεις για την μετανάστευση γενικότερα και για τους μετανάστες, τους αιτούντες ασύλου και για εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους.

 

Δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την κατάσταση των μεταναστών στην Ε.Ε γενικότερα και για τις τοπικές πραγματικότητες των εκπροσωπούμενων χωρών. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ο ένας στον άλλο τις δικές τους πρακτικές εργασίας με πρόσφυγες, αιτούντες ασύλου, μετανάστες, εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους, από τις δικές τους τοπικές κοινότητες και οργανισμούς.

 

Οι συμμετέχοντες είχαν διαδραστική συζήτηση με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης της Ηπείρου και με εκπροσώπους της διεθνής ανθρωπιστικής οργάνωσης INTERSOS. Έπειτα από την ανταλλαγή εμπειριών, συμμετοχή σε ποικίλες συζητήσεις και μη τυπικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την προσφυγική δομή αιτούντων ασύλου στα Ιωάννινα, που διαχειρίζεται από τον οργανισμό της INTERSOS.

 

Τις τελευταίες ημέρες του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν νέες συνεργασίες και εργάστηκαν στην παραγωγή συγκεκριμένων διεθνή προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ενσωμάτωσης προσφύγων στην Ευρωπαϊκή κοινωνία.

 

Εδώ μπορείτε να κάνετε κλικ και να κατεβάσετε το φυλλάδιο με το θέμα του προγράμματος, που υλοποιήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Φωτογραφίες

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program