Εκπαιδευτικό σεμινάριο "CIRI Vol2 – Cooperation for Improved Refugee Integration, Vol2" στα Ιωάννινα, Ελλάδα από τις 6 έως τις 13 Οκτωβρίου 2022

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο  "CIRI Vol2 – Cooperation for Improved Refugee Integration, Vol2" πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 13 Οκτωβρίου 2022 στα Ιωάννινα, Ελλάδα. Το διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο φιλοξενήθηκε από το Κέντρο Νέων Ηπείρου και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο συμμετείχαν 47 κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι νέων, εκπαιδευτικοί και εθελοντές με σκοπό να ανταλλάξουν επαγγελματικές εμπειρίες, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, να ανακαλύψουν εκπαιδευτικά εργαλεία και να αναπτύξουν ένα βιβλίο το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα οδηγό και εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης για άτομα που εργάζονται στον τομέα της ένταξης των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων.  

Γενικό πλαίσιο του σχεδίου

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου ασχολείται με δραστηριότητες σχετικά με την ένταξη αιτούντων άσυλο και προσφύγων από το 2016, όταν ξεκίνησε η αυξημένη εισροή αιτούντων άσυλο στην περιοχή μας. Αρχικά, συνδράμοντας το έργο άλλων διεθνών οργανισμών, δημιουργήσαμε προγράμματα δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά και νεαρούς εφήβους. Αργότερα, το 2020, ο οργανισμός μας άνοιξε επίσημα το Τμήμα Ένταξης Αιτούντων Άσυλο και εργάστηκε σε συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα προγράμματα που παρέχουν στέγαση, νομική, εκπαιδευτική, ιατρική και άλλου είδους υποστήριξη και παραπομπές σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στα Ιωάννινα. Συμμετέχοντας σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έργα και, κυρίως, διαχειριζόμενοι το δικό μας τοπικό έργο, ο οργανισμός Κέντρο Νέων Ηπείρου συγκέντρωσε εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα αυτό. Ως εκ τούτου, προέκυψε η ιδέα για τη φιλοξενία διεθνών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη δικτύωση πάνω στον τομέα.

 

Ήταν η δεύτερη φορά που το Κέντρο Νέων Ηπείρου φιλοξένησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αυτό το θέμα - το 2019, υλοποιήθηκε το CIRI Vol 1 με ωραία αποτελέσματα κυρίως στην ανταλλαγή εμπειριών, την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στην εργασία με νέους και τη δικτύωση. Μπορείτε να διαβάσετε για το CIRI Vol1 εδώ: https://www.yce.gr/en/activities/ciri/. Αυτή η δεύτερη έκδοση των σχεδίων εκπαιδευτικών μαθημάτων CIRI επικεντρώθηκε στη συνεχή συνεργασία ορισμένων από τους αρχικούς εταίρους της πρώτης έκδοσης του CIRI, με τη συμμετοχή νέων οργανισμών που εργάζονται στον τομέα, με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και επαγγελματιών και με περισσότερα παραγόμενα αποτελέσματα.

 

Οι οργανισμοί-εταίροι που υποστηρίζουν το σχέδιο CIRI Vol2 είναι οι εξής: (Ιορδανία), Have a Dream (Αίγυπτος), In Motion (Αρμενία), Together for Success (Βόρεια Μακεδονία), MilleniuM (Δημοκρατία της Μολδαβίας), Idee in Movimento (Ιταλία), UNIT (Ουκρανία), Internationale Arbeidsverenig (Ολλανδία), Scout Society (Ρουμανία), uMunthu (Λιθουανία), Aydin Adnan Menderes University (Τουρκία), Eurasia NET (Γαλλία) και Taller d'Art, Cultura i Creació (Ισπανία). 

Στόχοι του σχεδίου

Το CIRI Vol2 είχε ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της διαδικασίας ένταξης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων σε όλες τις πληγείσες κοινότητες σε πολλές χώρες, βελτιώνοντας και πολλαπλασιάζοντας τις ειδικές ικανότητες των σύμβουλων νέων, των κοινωνικών λειτουργών και των εθελοντών και δίνοντας χώρο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την καινοτομία.

 

Συγκεκριμένα, όλοι οι στόχοι του σχεδίου είναι: 

* Η αύξηση της ποιότητας της ένταξης των προσφύγων (ιδίως των νεαρών προσφύγων) σε διεθνές επίπεδο. 

* Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αποδοχής των νεαρών προσφύγων στις νέες τους κοινότητες, καθώς και η ενδυνάμωσή τους και η παροχή καλύτερης πρόσβασης σε ευκαιρίες.

* Σημαντική βελτίωση των σχετικών ικανοτήτων (ιδίως όσον αφορά τη δεοντολογία και τις αρχές της ανθρωπιστικής εργασίας, την ασφάλεια και την προστασία, την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση και την εκμετάλλευση, την προστασία των ανηλίκων, τις προσεγγίσεις εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, τη χρήση της μη τυπικής εκπαίδευσης και του προβληματισμού, κ.λπ.) σε 47 σύμβουλους νέων, εθελοντές και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται κοινωνικά με νεαρούς πρόσφυγες και να τους καταστήσουν ικανούς ως πολλαπλασιαστές.

* Να προωθήσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ 14 οργανισμών και 47 ατόμων που εργάζονται στον τομέα (συμμετέχοντες) από 14 χώρες που εργάζονται με νέους πρόσφυγες. 

* Να παραχθεί και να προωθηθεί ένα φυλλάδιο που μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόταση πολιτικής, υποστηρικτικός οδηγός και εργαλειοθήκη για τους σύμβουλους νέων (και άλλους επαγγελματίες) που ασχολούνται με νέους πρόσφυγες. 

* Να προωθήσει τη χρήση του προγράμματος Erasmus+ ως εργαλείο για την αύξηση της ποιότητας στη νεανική/κοινωνική εργασία και την ένταξη των νέων προσφύγων.

Δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, 47 συμμετέχοντες από 14 χώρες συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως δραστηριότητες δημιουργίας ομάδων και ανακάλυψης της πολιτιστικής κληρονομιάς της τοπικής γειτονιάς, δραστηριότητα World Cafe για την ανταλλαγή των τοπικών τους πραγματικοτήτων που σχετίζονται με το θέμα, γνώρισαν τους πόρους του EDIC που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι στο έργο τους, έμαθαν και συζήτησαν τις ανθρωπιστικές αρχές, τις πολιτικές ασφάλειας, προστασίας και προστασίας, την προστασία των παιδιών και τις πολιτικές PSEA (προστασία από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση), συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ενσυναίσθηση και την κοινωνιολογική φαντασία, εργαστήρια σχετικά με τη διαφορετικότητα, τις παρεμβάσεις στην οικογένεια και την κοινωνία, την υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά και έκφραση, θεατρική δραστηριότητα "Θέατρο των καταπιεσμένων", παρακολούθηση και συζήτηση σύντομων βίντεο και μιας ταινίας, έκθεση – παρουσίαση των ΜΚΟ, εργαστήριο σχετικά με τους ατομικούς-επαγγελματικούς μελλοντικούς στόχους των συμμετεχόντων, ανταλλαγή ιδεών και εργαλείων για το βιβλίο που πρόκειται να παραχθεί, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από διεθνείς οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα (IOM και INTERSOS) και άλλες δραστηριότητες που προώθησαν την ανταλλαγή απόψεων και τη δικτύωση. 

Ο οδηγός - εργαλειοθήκη

Download
Guide-Activity Tool CIRI Vol2.pdf
Adobe Acrobat Document 7.4 MB

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό βιβλίο που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό υποδοχής και τους συμμετέχοντες στο σχέδιο CIRI Vol2. Το βιβλίο απευθύνεται ειδικά σε σύμβουλους νέων, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, φροντιστές και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της ένταξης αιτούντων άσυλο, προσφύγων και εκτοπισμένων ατόμων. Το βιβλίο περιλαμβάνει καθοδήγηση και εργαλεία για τους νεοεισερχόμενους και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας τους, εστιάζοντας κυρίως στην ασφάλεια και την προστασία, καθώς και στη μη τυπική εκπαίδευση. Το βιβλίο είναι ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί και να μοιραστεί με οποιονδήποτε. Εάν χρησιμοποιούνται μόνο αποσπάσματα του περιεχομένου, θα πρέπει να γίνεται παραπομπή σε αυτό. 

Φωτογραφική Συλλογή

 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program.