ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ: Ημερολόγιο του έτους 2013, ένα βιώσιμο ενημερωτικό υλικό

Η πρωτοβουλία νέων ''Ημερολόγιο του έτους 2013, ένα βιώσιμο ενημερωτικό υλικό'', υλοποιήθηκε για μερικούς μήνες, το φθινόπωρο και το χειμώνα του έτους 2012. Στόχος του σχεδίου ήταν η δημιουργία ημερολογίων του έτους 2013 με πληροφορίες για Παγκόσμιες μέρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση και για την παραδοσιακή τέχνη και τον πολιτισμό της Ηπείρου.

 

Για την επίτευξη της παραδοσιακής τέχνης και του πολιτισμού της Ηπείρου στο ημερολόγιο, ένας διαγωνισμός φωτογραφίας ανακοινώθηκε σε όλη την Ήπειρο και οι καλύτερες φωτογραφίες για το θέμα επιλέχθηκαν για το ημερολόγιο. Οι συμμετέχοντες του σχεδίου αυτού, επίσης, προσπάθησαν να βρουν τις σημαντικότερες Παγκόσμιες ημέρες εορτασμού, καθώς και ιστορικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι μέρες γιορτής και τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στο ημερολόγιο. Επίσης, τα πιο σημαντικά στοιχεία για το πρόγραμμά Νέα Γενιά σε Δράση αναφέρθηκαν στο ημερολόγιο.

 

Αργότερα, όταν το ημερολόγιο ήταν έτοιμο, οι συμμετέχοντες του σχεδίου επισκέφθηκαν πολλά σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα παιδικής μέριμνας και δημαρχεία για να παρουσιάσουν το ημερολόγιο. Συνολικά 350 ημερολόγια δόθηκαν σε όλα τα λύκεια και τους δήμους της Ηπείρου, με σκοπό να είναι προσβάσιμα από πολλούς νέους της περιοχής της Ηπείρου. Οι στόχοι του σχεδίου επιτεύχθηκαν και έγινε σαφές ότι ένα ημερολόγιο μπορεί να είναι ένα βιώσιμο πληροφοριακό υλικό, και ότι οι νέοι έλκονται από τέτοιου είδους πληροφοριακό υλικό.

 

Οι συμμετέχοντες ήταν ευτυχείς για τα αποτελέσματα του σχεδίου και δημιούργησαν το ίδιο ημερολόγιο, επίσης, στην αγγλική γλώσσα. Αυτά τα ημερολόγια στα αγγλικά στάλθηκαν σε φίλους και συνεργάτες του Κέντρου Νέων Ηπείρου σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, επίσης, πολλοί νέοι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες σε ορισμένα σχολεία και κέντρα νέων, των οργανώσεων νεολαίας. Το σχέδιο έδωσε, επίσης, ιδέες για παρόμοιες δραστηριότητες στο μέλλον.

 

 

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»