Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  "C-EYES : Civil Involvement of European Youth by Entrepreneurship and Social business" στη Γαλλία από της 3 εώς 9 Μαιου 2016

Ο οργανισμός μας συμμετείχε σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Μασσαλία της Γαλλίας. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ήταν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μεταξύ των οργανισμών από την Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ελβετία, Εσθονία, Σλοβενία, Ρουμανία και Κροατία.

 

Οι κύριοι στόχοι αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η ανταλλαγή πρακτικών από κάθε χώρα σχετικά με τις τοπικές παράδοσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, να χτιστούν και να μοιραστούν δεξιότητες νέων εργαζομένων στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρηματικών σχεδίων με τη νεολαία, να ευαισθητοποιήσει τους νέους για τις κοινωνικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

Όλες οι τοπικές εμπειρίες, μαρτυρίες, καλές πρακτικές και παραδείγματα συλλέχθηκαν για τη δημιουργία διεθνών οδηγών, προσβάσιμων και κατανοητών σε οποιονδήποτε στον κόσμο. Τα μέλη του δικτύου αυτού επιθυμούν να διοργανώσουν μια καθοδήγηση και ένα σύστημα υποστήριξης για τους νέους από οποιαδήποτε χώρα για να αναπτύξουν τη δική τους δραστηριότητα σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο. 

ERASMUS+ 

 

 

This project was co-funded by European Union, the Erasmus+ Program