Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Young Essentials: Beyond the Doors"

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Young Essentials: Beyond the Doors»  διαδραματίστηκε στο Bridisi της Ιταλίας από τις 13 έως της 21 Δεκεμβρίου 2018. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε 12 συμμετέχοντες από 6 διαφορετικές χώρες με θέμα την κοινωνική ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και στην μεθοδολογία της "εξωτερικής" εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενδυνάμωση και την κατάρτιση των νέων. 

 

Ακολουθεί ένα κείμενο από την Ελληνική συμμετοχή που συνοψίζει την εμπειρία αυτού του προγράμματος: 

 

Κατά την περίοδο 13-21 Δεκεμβρίου 2018 βρεθήκαμε στο Brindisi της Ιταλίας, εκπροσωπώντας το Κέντρο Νέων Ηπείρου σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και τις μεθόδους μη τυπικής μάθησης, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να διδάξουμε κάτι σε αυτά τα άτομα. Πρόκειται για  πρόγραμμα Erasmus+. Τις πρώτες μέρες το σεμινάριο έλαβε χώρα στη τοποθεσία του ‘Torre Guaceto’ όπου μέσα από βιωματικά παιχνίδια και σωματικές δραστηριότητες μάθαμε πώς να αντιμετωπίζουμε και να λύνουμε διάφορα προβλήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Μέσω των εξωτερικών δραστηριοτήτων επιστρέψαμε ξανά στην παιδική ηλικία μαθαίνοντας δίπλα στην φύση. Τα απογεύματα είχαμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούμε την γύρω περιοχή με την συνοδεία των υπευθύνων. Ειδικότερα επισκεφτήκαμε τις πόλεις Bari, Lecce, Ostuni και την πόλη στην οποία διαμέναμε, το Brindisi.

 

Επίσης επισκεφτήκαμε και τις δομές του Ιταλικού οργανισμού στις οποίες κάποιες από τις δραστηριότητες μας έλαβαν χώρα. Από αυτές τις 10 ημέρες κρατάμε μόνο θετικές αναμνήσεις. Ξεκινήσαμε ως ομάδα ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές κουλτούρες και συνήθειες και καταλήξαμε να δημιουργήσουμε πολύ στενούς δεσμούς ανυπομονώντας για την επόμενη συνάντηση μας. Τα οφέλη ήταν πάρα πολλά σε όλους τους τομείς και ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης, για τον οποίο μάθαμε πολλά που θα τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον.