Δραστηριότητες στην προσφυγική δομή Δολιανά 2016

Τον Μάρτιο του 2016, πολλοί πρόσφυγες μετεγκαταστάθηκαν από την Αθήνα ή τα Ελληνικά νησιά στην περιοχή της Ηπείρου για μακροχρόνια διαμονή. Ζητήθηκε από τον οργανισμό μας επείγουσα βοήθεια ειδικά στη δομή  των Δολιανών, το οποίο βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή, περίπου 50 χλμ. από τα Ιωάννινα. Τα μέλη και οι εθελοντές μας βοήθησαν στο Doliana Camp ξεκινώντας από τις πρώτες μέρες. Το επείγον έργο ήταν η ανάθεση προσφύγων σε δωμάτια (τα οποία ήταν πολύ περιορισμένα καθώς το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο σχολείο), η διανομή φαγητού, η δημιουργία λίστας με επείγουσες ανάγκες (ρούχα, πάνες, παιδικές τροφές, φάρμακα κ.λπ.) και η διανομή δωρεών στους πρόσφυγες. Βοηθήσαμε επίσης στις μεταφράσεις μεταξύ των εργαζομένων του Δήμου και των προσφύγων της δομής και από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες ξεκινήσαμε να παρέχουμε στα παιδιά αθλητικές δραστηριότητες και ζωγραφική.

 

Από τον Μάιο του 2016, σύμβουλοι νέων και εθελοντές του Κέντρου Νέων Ηπείρου ετοίμασαν και άρχισαν να υλοποιούν ένα πρόγραμμα ψυχαγωγικής δραστηριότητας για νέους και παιδιά του καταυλισμού Doliana. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιελάμβανε δραστηριότητες spor και art χειροτεχνίας. Εκτός από τις τακτικές μας δραστηριότητες στη  δομή, οι εθελοντές μας βοήθησαν επίσης σε μερικές ανάγκες των Γιατρών χωρίς σύνορα, όπως ο χρωματισμός των γραφείων των γιατρών σε δύο δομές, η κατασκευή μιας σκηνής για ιατρικές ανάγκες και η διανομή κιτ υγιεινής σε όλες τις προσφυγικές δομές της Ηπείρου.