ΕΣΤΙΑ 2021

Από το Νοέμβριο του 2020 μέχρι και το 2022, το Κέντρο Νέων Ηπείρου συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

 

Μέσω του προγράμματος παρέχεται ασφαλής στέγαση και συνοδευτικές της στέγασης υπηρεσίες σε αιτούντες διεθνή προστασία, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής.

 

Αρχικώς εξασφαλίζεται η μεταφορά του ωφελούμενου για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης, στις αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας αν είναι αναγκαίο, καθώς και η μεταφορά για λόγους υγείας σε εξαιρετικές περιστάσεις. Παράλληλα γίνεται ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.

 

Πολύ σημαντική είναι επίσης, η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου και συγκεκριμένα, εφόσον απαιτείται, η παραπομπή σε εξειδικευμένη στήριξη και σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, σωματικές αναπηρίες, ηλικιωμένα άτομα, ανήλικοι σύζυγοι, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, επιζώντες σεξουαλικής και έμφυλης βίας, θύματα βασανιστηρίων κ.λπ.

 

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι η παροχή διερμηνείας σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία και η περαιτέρω κατανόηση κοινωνικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε να επιτευχθεί ένας βασικός πολιτισμικός προσανατολισμός.

 

Οι ως άνω υπηρεσίες παρέχονται είτε με επισκέψεις του προσωπικού στις μονάδες όπου στεγάζονται οι ωφελούμενοι, είτε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κέντρου Νέων Ηπείρου, ο οποίος χρησιμοποιείται για συνεδρίες με τους ωφελούμενους του Προγράμματος και στον οποίο οι ωφελούμενοι έχουν πρόσβαση. Η παρακολούθηση των συνεδριών είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους καθώς ο στόχος του προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη των ωφελούμενων στην κοινωνία εφόσον εγκριθεί το αίτημα ασύλου τους.