Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Νέων Ηπείρου!

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βρίσκεται στα Ιωάννινα, στην καρδιά της περιοχής της Ηπείρου. Φιλοξενεί τμήματα μη τυπικής εκπαίδευσης νέων και  ενηλίκων καθώς και το τμήμα ένταξης αιτούντων άσυλο. Ο οργανισμός είναι διεθνώς πιστοποιημένος για τις Υπηρεσίες Υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης κατά ISO 9001:2015 και έχει λάβει Πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιπλέων, ο οργανισμός μας έχει λάβει πιστοποίηση στο “Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων” από το Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

Ο χώρος του κέντρου στην οδό Καπλάνη 10 είναι ανοιχτός κατά τη διάρκεια του έτους προς όλους τους νέους που αναζητούν τη μη τυπική μάθηση, τοπικές και διεθνείς ευκαιρίες. Το Κ.Ν.Η προσφέρει δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εθελοντισμό, τη μη τυπική μάθηση, την κοινωνική ένταξη και την πολιτιστική ευαισθητοποίηση. Η ομάδα μας που αποτελείται από διεθνής εθελοντές και σύμβουλους νέων, υλοποιεί διάφορα μαθήματα και εργαστήρια, ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την νεολαία. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην ομάδα μας και να μοιραστούν τις ιδέες τους!

 

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου οργανώνει και συμμετέχει επίσης σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως ανταλλαγές νέων, σεμινάρια, καθώς και προγράμματα εθελοντισμού, έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Επίσης φιλοξενεί το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης όπου η τοπική κοινωνία μπορεί να ενημερωθεί για ευρωπαϊκά θέματα, δικαιώματα, επιδοτήσεις, κτλ. 

 

Το τμήμα ένταξης αιτούντων άσυλο διαχειρίζεται τοπικά και περιφερειακά σχέδια που παρέχουν στέγαση, ένταξη, υγειονομική περίθαλψη, εκπαιδευτική και άλλη υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο στην περιοχή της Ηπείρου. Το τμήμα λειτουργεί στις οδόυς Μεσολογίου 29, Καπλάνη 10 και στους Ασπράγγελους Ζαγορίου στο νομό Ιωαννίνων.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Μέλος.

 

Πρόεδρος - Θωμάς Τσίκος Τσερμελής

Αντιπρόεδρος - Dace Dora Zaime

Μέλος - Ντέμης Τσίκος