EYES on EU

Eyes on EU είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα Erasmus+ KA3 το οποίο έχει διάρκεια δύο χρόνων. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον οργανισμό Eurasia Net που εδρεύει στην Γαλλία σε συνεργασία με το Κέντρο Νέων Ηπείρου στην Ελλάδα, Continuous Action στην Εσθονία, Europe House Slavonski Bord  στην Κροατία και Asociata DAvent στη Ρουμανία.

 

 

Ο στόχος του προγράμματος είναι να διευθύνει διαφορετικές  Ευρωπαϊκές αξίες με δημιουργικό σενάριο και κινηματογράφηση έξι συνεχόμενων επεισοδίων. Στο επίκεντρο της προσοχής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αξίες που αντιπροσωπεύει. Κάθε ταινία σε μορφή επεισοδίου θα διαρκεί 20 λεπτά και τα γυρίσματα θα γίνουν σε διαφορετική Ευρωπαϊκή χώρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τοπική εργασία, διεθνή συναντήσεις συντονισμού και δύο διεθνής ανταλλαγές νέων.

Δραστηριότητες


Συνάντηση στο Τάλιν, Εσθονία

 

 

Αυτή η συνάντηση έλαβε μέρος τον Δέκεμβριο του 2018 στο Τάλιν, όπου αντιπρόσωποι κάθε εμπλακόμενου οργανισμού ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στον σχεδιασμό του προγράμματος, σε λεπτομέρειες και σε τοπική εργασία.

 

 


Ανταλλαγή νέων Μασσαλία, Γαλλία

 

Η πρώτη ανταλλαγή νέων έλαβε μέρος από 6 εσως 13 Μαρτίου 2019 στν Μασσαλία της Γαλλίας.Κάθε οργανισμός  συμμετείχε με 4 συμμετέχοντες και έναν αρχηγό αποστολής.

 

Κατα την διάρκεια της αναταλλαγής έγιναν συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί η θεματολογία που θα χρησιμοποιήσουν οι νέοι στα επεισόδια της κάθε χώρας. Τα θέμετα που επιλέχθηκαν είναι η δημοκρατία, το περιβάλλον, η φυλετική ισότητα, η διαπολιτισμική διάσταση, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Κατά την διάρκεια της ανταλλαγής, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες ικανότητες και γνώσεις πάνω στην παραγωγή  ταινίας, στην αφήγησης ιστορίας και στη συλλογική έκθεση. Πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια με την βοήθεια ειδικών που συντόνιζαν την δουλειά των συμμετεχόντων.

 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της ανταλλαγής ήταν θεατρικά παιχνίδια, συζητήσεις, ασκήσεις, διαδραστικά παιχνίδια, δραστηριότητες συλλογικής έκθεσης, ξεναγήσεις, παρουσιάσεις κ.α.


Τοπική εργασία, Ιωάννινα

 

Μετά την συνάντηση στο Τάλιν, κάθε οργανισμός προσέλαβε νέους εθελοντές που θέλησαν να εργαστούν πάνω στο πρόγραμμα. Οι πρώτες ιδέες ξεκίνησαν να ανταλλάσονται αλλά η πραγματική τοπική δουλειά ξεκίνησε μετά την ανταλλαγή νέων που έγινε στην Μασσαλία.

 

Στο τέλος της πρώτης ανταλλαγής νέων στην Μασσαλία, οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στα Ιωάννινα με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά. Κατά την διάρκεια των συναντήσεων που ακολούθησαν, η Ελληνική ομάδα του Κέντρου Νέων Ηπείρου μοιράστηκε τις εμπειρίες της από την ανταλλαγή νέων με άλλα μέλη της ομάδας που δεν συμμετείχαν. Όλοι οι εθελοντές συναντήθηκαν πολλές φορές με σκοπό να συζητήσουνε και να προτείνουν ιδέες σχετικά με το θέμα του ελληνικού επεισοδίου – Δημοκρατία. Οι συμμετέχοντες βρήκαν υλικά ( άρθρα, ταινίες, βιβλία, βίντεο) πάνω στο θέμα για έμπνευση και ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στο σενάριο του δικού τους επεισοδίου. 


Συνάντηση στα Ιωάννινα, Ελλάδα

 

Κάθε εθνική ομάδα έστειλε δύο άτομα για μία διεθνή συνάντηση στην Ελλάδα, που φιλοξενήθηκε από το Κέντρο Νέων Ηπείρου. Μαζί με τους συμμετέχοντες, οι διοργανωτές του προγράμματος πήραν μέρος στην διήμερη συνάντηση (30 – 31 Ιουνίου 2019) με σκοπό να εποπτεύσουν την δουλεία της κάθε ομάδας.

 

Οι συμμετέχοντες της συνάντησης μοιράστηκαν γραπτά σενάρια της κάθε χώρας, αντάλλαξαν ιδέες και προτάσεις, εργάστηκαν πάνω στο γράψιμο του σεναρίου του τελευταίου επεισοδίου και συζήτησαν για τα επόμενα βήματά τους στο πρόγραμμα – γυρίσματα των επεισοδίων. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2019, παρόλα αυτά οι ομάδες έχουν έρθει σε επαφή με ειδικούς σε ήχο και εικόνα και συνεργάζονται στενά μαζί τους.


Συνάντηση στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

 

Κάθε οργανισμός εταίρος έστειλε δύο συμμετέχοντες σε αυτήν τη συνάντηση - έναν από τους νέους που συμμετείχαν στο έργο και έναν εκπρόσωπο του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της διήμερης συνάντησης, συζήτησαν για την πρόοδο του τοπικού έργου κάθε ομάδας, για τη συνεργασία μεταξύ των νέων και των κινηματογραφικών εταιρειών, για γενικές αποφάσεις διαχείρισης έργων και φυσικά για το τελευταίο επεισόδιο που πρόκειται να γυριστεί το 2020.

 

 

Οι νέοι από κάθε εθνική ομάδα παρουσίασαν την κατάστασή τους για την τοπική εργασία και όλοι οι άλλοι, ειδικά ο επαγγελματίας κινηματογραφιστής που συνεργάστηκε από τον οργανισμό συντονισμού, έδωσαν σχόλια και συμβουλές για το έργο τους.

Continue to follow our story, new updates are coming!!!


Φωτογραφίες

Συνάντηση στο Τάλιν, Εσθονία

Ανταλλαγή νέων Μασσαλία, Γαλλία

Συνάντηση στα Ιωάννινα, Ελλάδα


Συνάντηση στο Βουκουρέστι, Ρουμανία